Porządek nabożeństw

 • Msze święte w niedziele i święta +

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00
 • Msze święte w dni powszednie +

  7:00, 8:00, 18:00
 • Msze święte dla młodzieży +

  piątki 19:15 - kaplica Wieczernik
 • Nabożeństwa do Matki Boskiej Kochawińskiej +

  środy 17:15
 • 1

Godziny pracy

 • Kancelaria Parafialna +

  poniedziałki i czwartki 9:00-10:00, 17:00-19:00 soboty 9:00-10:00

 • Punkt pomocy Caritas +

  Środy 16:00-17:00

 • Poradnia rodzinna +

  Czynna we wtorki 18:00-19:00
  Po wcześniejszym umówieniu
  nr tel. 600-821-041; od września 2016 kontakt: 793-081-044

 • Biblioteka parafialna +

  środy 17:00-17:30

 • Źródło +

  Poniedziałek 10:00 - 13:00
  Czwartek 19:00 - 21:00
  tel. 797 907 685
  więcej...
 • 1

Kontakt

 • Parafia Matki Boskiej Kochawińskiej +

  ul. Kopernika 63a
  44-117 Gliwice 
  tel.: (+48) (32) 279-27-02

  n@pisz do nas ...

 • Wsparcie +

  Nasze konto:
  98 1020 2401 0000 0202 0182 2493
  BANK PKO BP S.A. I/O GLIWICE

 • 1

Polub nas

Domowy Kosciół

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie

Opiekun: O. Krzysztof Antoniewicz SJ

 Małżonkowie, jeżeli chcecie:

- Pogłębiać wiarę i wiedzę religijną

- Rozwiązywać z Bożą pomocą problemy w swoich małżeństwach i rodzinach

- Budować silniejsze więzi małżeńskie

- Wymieniać się doświadczeniami w wychowywaniu dzieci

- Skorzystać z rekolekcji rodzinnych w różnych diecezjach

 

Zapraszamy do wspólnoty małżeństw Domowego Kościoła (bez względu na wiek i staż małżeński). Budujmy nasz dom na skale!

 

 Słowa, które wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II do członków Ruchu Światło-Życie na Błoniach Krakowskich w 2003 roku (w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny):

Dziękuję Bogu za ten Ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Jestem z Wami w moich modlitwach i serdecznych myślach.

 

Założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

Sługa Boży Franciszek był jednym z najbardziej i najdłużej szykanowanych duchownych w PRL. Obiektem zainteresowania UB stał się już w latach pięćdziesiątych, gdy odważnie upominał się o prawa wygnanych z Katowic biskupów i rozpoczął pracę z ministrantami i młodzieżą. W 1957 r. stworzył Krucjatę Wstrzemięźliwości, która zajęła się walką z plagą pijaństwa. Kiedy w sierpniu 1960 r. władze zlikwidowały centralę Krucjaty, Sługa Boży Franciszek opracował memoriał, w którym opisał wszystkie szykany. W marcu 1961 r. został aresztowany. Siedział w tym samym więzieniu, co za okupacji niemieckiej.

W duchu odnowy posoborowej, Ksiądz Blachnicki przystąpił do tworzenia ruchu oazowego, nazwanego później Ruchem Światło-Życie. Początkowo pracował z grupą zaledwie kilkunastu osób. W 1973 r. powstał Domowy Kościół jako gałąź małżeńsko-rodzinna Ruchu Światło-Życie. Rozwój ruchu wspierał bardzo mocno w swej diecezji ówczesny kardynał Karol Wojtyła. U progu lat dziewięćdziesiątych we wspólnotach Ruchu Światło-Życie uczestniczyło już około 100 tys. młodzieży i dorosłych. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny księdza Franciszka Blachnickiego.

 

 Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół powstał w Polsce, w 1973 r., z inicjatywy Sługi Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego, jako gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy, które pojawiły się w Kościele po II Soborze Watykańskim. Najbardziej znana i widoczna jest jego gałąź młodzieżowa, zwana Oazą. Istnieje jednak także gałąź rodzinna, jaką jest Domowy Kościół (DK). DK powstał z połączenia idei ruchu „Światło-Życie” oraz międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (END) – Wspólnot Najświętszej Marii Panny.

DK ułatwia małżonkom otwarcie się na siebie i innych, pomaga we wzajemnym zrozumieniu. Pozwala uzmysłowić sobie, czym naprawdę jest miłość małżeńska, jak można i trzeba ją przeżywać, jak pokonywać codzienne trudności i pokusy, by żyjąc w małżeństwie osiągnąć świętość. W dzisiejszych czasach, pojedynczemu małżeństwu trudno wytrwać w życiu zgodnym z zasadami chrześcijańskimi. Dlatego małżeństwa pragnące żyć według nich łączą się w małe grupy nazywane kręgami (w skład kręgu wchodzi 4-7 małżeństw), które spotykają się raz w miesiącu (spotkanie trwa około 3 godzin), by dzielić się ze sobą doświadczeniami wiary, pomagać sobie wzajemnie we wszystkich problemach małżeńskich i rodzinnych oraz wspólnie się modlić, wierząc, że Bóg może sprawić, że nasze małżeństwa i rodziny będą szczęśliwsze.

 

Domowy Kościół dziś

Domowy Kościół istnieje w każdej polskiej diecezji. Liczy blisko 2 800 kręgów, które skupiają prawie 25 000 osób.

Kręgi DK działają także na Słowacji, Ukrainie i Białorusi, Chinach, USA oraz wśród Polonii w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Australii, Kanadzie i USA.

W Gliwicach działa 8 kręgów Domowego Kościoła. Opiekunem duchowym DK rejonu gliwickiego jest obecnie ojciec Krzysztof Antoniewicz SJ.

 

Cele Domowego Kościoła

Domowy Kościół (DK) ma pomóc małżonkom w głębszym zjednoczeniu między nimi i ich obojga z Bogiem. To wspólne dążenie małżonków do życia w pełni chrześcijańskiego nosi miano duchowości małżeńskiej, która stanowi o specyfice tego ruchu – adresowanego specjalnie do małżeństw sakramentalnych.

DK stawia sobie za cel urzeczywistnienie soborowej wizji rodziny, zgodnie z którą każda rodzina chrześcijańska powinna być małym domowym Kościołem. Według nauki Soboru powstaje on dzięki Łasce Bożej i odpowiedzi na nią ludzi wierzących, poprzez zawierzenie Bogu, życie sakramentalne i modlitwę. Podstawowymi metodami pogłębiania wiary, więzi małżeńskich i rodzinnych, realizowanymi przez Domowy Kościół, są modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna oraz regularne rozważanie Słowa Bożego. Ważną pomocą w budowaniu jedności jest również dialog małżeński, czyli rozmowa małżonków o wszystkich sprawach rodziny ze świadomością obecności Boga w ich życiu, praca nad sobą (zwana regułą życia), a także możliwość uczestnictwa w rekolekcjach weekendowych lub wakacyjnych.

Małżeństwa, które tworzą krąg Domowego Kościoła, są dla siebie wsparciem i pomocą w różnych sytuacjach życiowych. W DK rodzice starają się przy pomocy słowa i przykładu być dla swych dzieci pierwszymi nauczycielami wiary. Rodziny DK służą także wspólnocie parafialnej, włączając się w życie parafii i czując się za nią współodpowiedzialnymi. Nad prawidłowym realizowaniem celów DK czuwa kapłan.

 

Więcej informacji o ruchu:

http://www.dk.oaza.pl – strona krajowa DK

http://gliwice.oaza.pl/dk/ - strona DK diecezji gliwickiej

 

 

Spotkania:

W naszej parafii działają dwa kręgi Oazy Rodzin. Każdy krąg spotyka się raz w miesiącu.

Ponadto, zapraszamy na:

- każda druga niedziela miesiąca, godz. 8:00 – Msza św. w intencji Domowego Kościoła, a po niej wspólne śniadanie, dyskusje, projekcja wartościowych filmów

- każdy trzeci piątek miesiąca, godz. 19:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, kaplica Matki Bożej Kochawińskiej, wejście D, I piętro

 

Kontakt:

Joanna i Adam Michczyńscy: michczynscy.gliwice@gmail.com, 601-403-545 (po godz. 20)

Ks. Krzysztof Antoniewicz: k.antoniewicz@jezuici.pl, 797-907-627

 

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący,

dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie,który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ............. o którą najpokorniej proszę. Amen.

 

Strona naszej parafii używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information