Porządek nabożeństw

 • Msze święte w niedziele i święta +

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00
 • Msze święte w dni powszednie +

  7:00, 8:00, 18:00
 • Msze święte dla młodzieży +

  piątki 19:45
 • Nabożeństwa do Matki Boskiej Kochawińskiej +

  środy 17:30
 • 1

Godziny pracy

 • Kancelaria Parafialna +

  poniedziałki i czwartki 9:00-10:00, 17:00-19:00 soboty 9:00-10:00

 • Punkt pomocy Caritas +

  Środy 16:00-17:00

 • Poradnia rodzinna +

  Czynna we wtorki 18:00-19:00
  Po wcześniejszym umówieniu
  nr tel. 600-821-041

 • Biblioteka parafialna +

  środy 17:00-17:30

 • Źródło +

  Poniedziałek 10:00 - 13:00
  Czwartek 19:00 - 21:00
  tel. 797 907 685
  więcej...
 • 1

Kontakt

 • Parafia Matki Boskiej Kochawińskiej +

  ul. Kopernika 63a
  44-117 Gliwice 
  tel.: (+48) (32) 279-27-02

  n@pisz do nas ...

 • Wsparcie +

  Nasze konto:
  98 1020 2401 0000 0202 0182 2493
  BANK PKO BP S.A. I/O GLIWICE

 • 1

Przegląd prasy katolickiej - 23.11.2014 r.

Gość Niedzielny, nr 47 na 23 listopada 2014 r.

 Zwycięstwo PiS po 9 latach

Po raz pierwszy od 2005 r. ogólnopolskie wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W wyborach samorządowych zwycięzcę określa się na podstawie wyników do sejmików wojewódzkich, a w tych PiS uzyskał ponadczteropunktową przewagę nad Platformą Obywatelską. (…) Sondażowe wyniki wyborów do sejmików samorządowych: PiS 31,5%, PO 27,3%, PSL 17%, SLD 8,*%, NP. 4,2% RN 1,7%, DB 0,7%. (…) Podpisując porozumienie z innymi partiami prawicowymi: Solidarna Polska i Polską Razem, partia J. Kaczyńskiego uzyskała premię za jedność. Z drugiej strony na pewno zwycięstwo zawdzięcza słabości głównego przeciwnika. Wynik wyborów pokazał zmęczenie rządami Platformy, do tego ujawniane były przykłady korupcji lokalnych działaczy tej partii. (…), Bogumił Łoziński, str. 4-5

 Komisja do dymisji!

To już tradycja. Nie zadziałał system informatyczny odpowiedzialny za zliczanie głosów w wyborach samorządowych. W efekcie po 10 godzinach od zamknięcia lokali wyborczych w Warszawie zliczonych zostało zaledwie 1 proc. głosów! W wielu innych miastach nie było lepiej. (…)Tomasz Rożek, str. 5

 Kongregacja Nauki Wiary: nic się nie zmieniło

Kongregacja Nauki Wiary przypomniała, że w sprawie dopuszczania do komunii rozwodników, żyjących w związkach niesakramentalnych, nic się nie zmieniło. Potwierdził to trzy dni po zakończeniu Synodu Biskupów nt. rodziny sekretarz Kongregacji abp Louis Ladaria SJ. Wyjaśnienie to znalazło się w obszernej odpowiedzi udzielonej francuskiemu kapłanowi, który zapytał, czy można udzielać rozgrzeszenia osobie rozwiedzionej, która żyje w nowym związku. Powołując się na nauczanie Jana Pawła II, abp Ladaria podkreślił, że osobie takiej nie można z góry odmawiać wejścia na drogę pokuty, prowadzącą do sakramentalnego pojednania. Powinno się na niej wziąć pod uwagę trzy rzeczy. Po pierwsze, sprawdzić ważność ślubu kościelnego, z pełnym poszanowaniem prawdy i z zachowaniem ostrożności, by nie sprawiać wrażenia, że chodzi tu o jakiś „katolicki rozwód”. Po drugie, można też ewentualnie sprawdzić, czy przy pomocy łaski Bożej osoba taka nie może się rozstać ze swym obecnym partnerem i pojednać z małżonkiem. Po trzecie, gdyby z ważnych powodów, jak na przykład dzieci, osoby takie nie mogły się rozstać, należy je zachęcić, aby żyły jak brat i siostra. (…), Str. 6

 Francja na kolanach

Z inicjatywy metropolity Lyonu abp. Philippe’a Barbarine’a 15 listopada rozpoczęła się wielka narodowa nowenna za Francję. Francuzi będą odmawiali Różaniec i pościć w pierwsze piątki przez kolejne dziewięć miesięcy.Str. 6

 Franciszek bardzo ostro o in vitro

Każda czynność przeciw życiu jest „grzechem wymierzonym w samego Boga”, nie ma więc mowy o „ulgach, kiedy w grę wchodzi ludzkie życie, nie ma usprawiedliwienia dla in vitro, aborcji i eutanazji” – podkreślił papież w przemówieniu do 7 tysięcy lekarzy zgromadzonych na sympozjum w Rzymie. Ojciec święty powiedział, że „ani aborcja, ani in vitro, ani eutanazja nie są kwestią religijną”, a katoliccy lekarze mają „obowiązek wyrażać sprzeciw sumienia” przy tych zabiegach. „Dziś dominuje logika fałszywego współczucia: rzekomo pomaga się kobietom w trudnej sytuacji i dokonuje aborcji, proponuje się godne zakończenie życia przez eutanazję, czy też dokonuje się naukowego zamachu na życie, produkując dzieci w laboratorium. Dziecko traktuje się jako należność, a nie dar” – podkreślił Franciszek. Papież dodał, że zarówno in vitro, jak i badania na embrionach sprowadzają człowieka do roli „doświadczalnych królików”. (…, Joanna Bątkiewicz-Brożek, str. 7

 Silvio, święte dziecko

Idę po raz trzeci upaść pod krzyżem, jak Jezus – zwrócił się do taty Silvio tuż przed kolejną dawką chemii. Papież Franciszek podpisał właśnie dekret o heroiczności cnót tego 12-letniego chłopca. Trudno słucha się opowieści o umierających na raka dzieciach. Rodzice Silvia Dissegny, dziś 77-letni emeryci, po 35 latach od śmierci ich syna, po długiej i bolesnej chorobie, wciąż nie potrafią opanować wzruszenia. Historia Silvia poruszyła nie tylko jego rodzinę i mieszkańców przylegającej do Turynu Poirino, skąd pochodzi chłopczyk, ale Jana Pawła II, który w 2001 r. wpisał chłopca na listę sług Bożych. (…), Joanna Bątkiewicz-Brożek, str. 30-31

Śladem Lecha Kaczyńskiego

11 listopada poznaliśmy wreszcie kandydata PiS na prezydenta RP. Kim jest Andrzej Duda? Dlaczego właśnie on ma przegrać z Bronisławem Komorowskim? Jarosław Kaczyński przedstawiając swego faworyta, odpowiedział, że kandydat na urząd prezydenta musi łączyć „energię młodości” z doświadczeniem starszych pokoleń. Jego zdaniem Andrzej Duda spełnia te warunki. Politycy PiS dorzucali inne (trochę tylko złośliwe) uzasadnienie: że krakowski prawnik ma wszystko to, czego brak obecnemu prezydentowi: młodość, medialne obycie, doświadczenie na różnych szczeblach administracji, a także w prowadzeniu własnej kancelarii, tytuł naukowy i biegłą znajomością języków obcych. Coś w tym jest, bo mimo 42 lat Andrzej Duda zdążył już być radnym miejskim, posłem na Sejm (z 6. wynikiem wyborczym w kraju), wiceministrem sprawiedliwości, podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, członkiem Trybunału Stanu oraz eurodeputowanym. (…), Piotr Legutko, str. 34-35

 Prawo rodziców

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami to rodzice mają prawo decydować, jakie treści dotyczące ludzkiej seksualności są przekazywane w szkole.  Środowiska lewicowe dążą do wprowadzenia do szkół przedmiotu edukacja seksualna i chcą, aby był on obowiązkowy. Powołują się na przykład krajów zachodnich, gdzie jest on nauczany. Inicjatywa ta wzbudza protesty rodziców i wielu środowisk, gdyż pod nazwą „edukacja seksualna” kryje się program deprawacji dzieci. Powstają różne inicjatywy, aby nie dopuścić do wprowadzenia do szkół tego przedmiotu. W sporze tym warto mieć świadomość, że istniejące w Polsce prawo zapewnia rodzicom możliwość decydowania, czy i jakie treści dotyczące życia seksualnego będą przekazywane w szkole. Jednak rodzic musi wykazać inicjatywę – znać odpowiednie przepisy i skorzystać z przysługujących mu praw. (…), Bogumił Łoziński, str. 36-37

 Nasza wdzięczna modlitwa

W niedzielę 23 listopada Diecezja gliwicka dziękuje za 75 lat życia i posługę swojego biskupa pomocniczego podczas Eucharystii w katedrze o 12.30. W związku z przyjętą przez papieża Franciszka rezygnacją biskupa Gerarda Kusza, ogłoszoną 15 listopada przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce, bp Jan Kopiec wystosował odezwę do wiernych. (…),

Gość Gliwicki, str. I

 Konsekracja kościoła u jezuitów

GLIWICE. 30 listopada o 12.30 – konsekracja kościoła Matki Bożej Kochawińskiej (parafia jezuitów na osiedlu Kopernika). Mszy św. przewodniczy bp Jan Kopiec. Gość Gliwicki, str. VIII

 

 Idziemy, Nr 47 na 23 listopada 2014 r.

 Przestrzeń światopoglądowo neutralna?

Usuwanie znaków religijnych z ulic i parków, szkół i sądów oraz zakaz modlitwy w szkołach publicznych najczęściej uzasadnia się potrzebą dostosowania przestrzeni publicznej do światopoglądowego pluralizmu współczesnych społeczeństw. Proces dechrystianizacji przestrzeni publicznej nabrał w krajach Europy Zachodniej i północnej Ameryki przyśpieszenia po roku 1968. W społeczeństwie światopoglądowo wielorodnym – ten argument jest powtarzany najczęściej – przestrzeń publiczna powinna być światopoglądowo neutralna. (…), O. Jacek Salij OPP

 Kto niszczy rodzinę, tego zniszczy Bóg

Dlaczego Pan Jezus, mówiąc o potopie, nawiązuje do małżeństwa? Najbardziej dramatycznym wydarzeniem po upadku Adama i Ewy był potop. Ów kataklizm miał tak rozległe konsekwencje, że otrzymał w języku hebrajskim swoją nazwę: mabul. O ile termin mabul we współczesnej hebrajszczyźnie odnosi się ogólnie do ulewnego deszczu, o tyle na kartach Biblii hebrajskiej słowo mabul odnosi się tylko do potopu za czasów Noego. Ponadto decyzja Pana Boga o zesłaniu potopu zostaje poprzedzona informacją, że Pan, patrząc na niegodziwe zachowanie ludzi, żałował, że ich stworzył i zasmucił się (Rdz 6, 5-6). Tekst hebrajski określa w tym miejscu postawę Stwórcy stwierdzeniem, że Bóg „zasmucił się w swoim sercu”. Jest to pierwsze odniesienie do serca Bożego w Starym Testamencie i jedyne odniesienie w Biblii hebrajskiej do smutku serca Bożego. Nawet po upadku Adama i Ewy nie słyszmy, że Bóg „zasmucił się w swoim sercu”. Co więc musiało być tak złego w zachowaniu ludzi za czasów Noego, że Bóg „zasmucił się w swoim sercu” i postanowił zalać całą ziemie wodą? Na czym polegała niegodziwość ludzkości? Tekst biblijny nie daje nam bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek wnikliwa lektura prowadzi do ciekawego odkrycia. Otóż zanim natchniony autor powiadamia nas ogólnie o zdeprawowanym stanie ludzkości przed potopem, podaje rodowód potomków Adama. We wprowadzeniu do rodowodu umieszcza zdanie, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę i pobłogosławił ich (Rdz 5,2). Na czym polegało to błogosławieństwo? W Księdze Rodzaju, kiedy Bóg błogosławi człowiekowi, to wówczas często dodaje nakaz, aby ludzie zaludniali ziemię i w ten sposób uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1,28). Inaczej mówiąc, błogosławieństwo Boże miało uzdolnić człowieka do przekazywania życia i wymagało, aby ludzie podjęli to zadanie zgodnie z Bożym zamysłem. To z kolei miało zapewnić, że ziemia będzie człowiekowi poddana (Rdz 1, 27-28). (…), Ks. J. Stefański

 

  Niedziela, nr 47 na 23 listopada 2014 r.

 Fałszywe takty świata i budzenie sumień

Kalendarz nam podpowiada, że przyszedł czas podsumowań i planowania nowych działań. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przypadająca 23 listopada br., to już ostatnia niedziela roku liturgicznego 2013/2014, a w niedzielę 30 listopada, wraz z Adwentem, rozpoczyna się nowy rok duszpasterski 2014/2015, którego myślą przewodnią będą słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Redakcja „Niedzieli” dostąpiła zaszczytu pochylenia się w tym przełomowym czasie nad najważniejszymi sprawami wraz z abp. Stanisławem Gądeckim. W ekskluzywnym wywiadzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przedstawił diagnozę dotyczącą Kościoła i narodu polskiego, z szerokim spojrzeniem w perspektywie przyszłości, a także wieczności. Usłyszeliśmy m.in., że Deklaracja Wiary, na którą w ostatnich miesiącach tak ostrą nagonkę zorganizowały liberalne media, powinna być wyznacznikiem działań nie tylko lekarzy, farmaceutów czy nauczycieli, ale także polityków, ludzi mediów - dosłownie wszystkich, a wierność duchowi prawdy obowiązuje również w odniesieniu do Ewangelii rodziny. Stąd dla nas wniosek: nie można tańczyć w takt muzyki zsekularyzowanego świata, lecz trzeba pamiętać, że od początku i na wieki wieków całe Stworzenie żyje pod tchnieniem Ducha Świętego. A człowiek wiary odkrywa w sumieniu głos Boży, wzywający do prawego postępowania. Nasz wywiad z abp. Gądeckim kończy się mocnym impulsem, skierowanym w stronę „śpiącego olbrzyma”, jakim jest laikat katolicki, obchodzący właśnie swoje święto. Kiedyś Kościół hierarchiczny bronił wolności praw obywateli, w pewnym sensie za nich mówił, teraz przyszedł czas na obronę wiary w przestrzeni publicznej przez świeckich. (…), Lidia Dutkiewicz, str. 3

 Apel do chrześcijanina

Nasza planeta, Ziemia, jest miejscem w kosmosie, na którym zameldowany jest człowiek, tak jak Polak jest naturalnym mieszkańcem Polski. Ziemię zagospodarowuje człowiek od czasu stworzenia. Jest on istotą, która szuka odniesienia, stawia pytania: skąd i dlaczego się wziął, pyta o zasady pierwsze - niektórzy nazywają pytania wielkiej metafizyki. (…) Dzisiaj także widzimy bardzo silne tendencje walki z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z Jego krzyżem i Kościołem. (…)Tłem dla takich działań, dla spraw budzących przerażenie w dzisiejszym życiu politycznym, jest ateizm, walka z Chrystusem, z krzyżem i z Kościołem. Dziwi zatem wiele faktów, których jesteśmy świadkami. Choćby ten, że Telewizja Trwam nie została zauważona przez przyznających nagrody „TOTUS” przedstawicieli Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Nagrodę tę otrzymała Telewizja Polska i Polskie Radio za podawanie informacji, które są zwykłym obowiązkiem każdego środka przekazu, a Telewizja Trwam, która z takim poświęceniem, z takim trudem się utrzymuje, służy Kościołowi i prawdziwej informacji, niestety, żadnego wyróżnienia nie otrzymała. Nawet decydenci z tzw. naszego podwórka nie zauważają tego godnego nagrody medium. Tymczasem w telewizji publicznej, jak zauważamy, znajduje miejsce promocja małżeństw homoseksualnych, przekłamuje się w naszym kraju Polskę, ukazując ją bez krzyża na Giewoncie, wykazuje się krzyż nawet z rzeczywistości historycznej - i nikt za to nie bierze odpowiedzialności. Widać komuś wpływowemu i dysponującemu dużymi środkami finansowymi krzyż bardzo przeszkadza. Polacy, Europejczycy, opamiętajcie się! Bez Boga, bez krzyża nie zajdziemy daleko. Z jakąż prorocką wizją Jana Pawła II spotkaliśmy się podczas jego wizyty w Zakopanem w czerwcu 1997 r. Patrzył na Giewont i mówił: „Ten krzyż tam stoi i trwa (...) Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk (...) nie wstydźcie się tego krzyża (...). Brońcie tego krzyża, nie pozwólcie, by Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Niech [ten krzyż] przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”. (…), Ks. Ireneusz Skubiś, str. 3

 Papież do włoskich skautów

Wszystkie powołania stawiają pierwsze kroki w rodzinie. O konieczności dawania chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym społeczeństwie mówił papież Franciszek do siedmiu tysięcy włoskich skautów. Ojciec Święty spotkał się z nimi w Auli Pawła VI z okazji 60. rocznicy powstania Ruchu Dorosłych Włoskich Skautów Katolickich. Podkreślił, że ich zaangażowanie w życie Kościoła i społeczeństwa wypływa ze świadomości zobowiązań wynikających z sakramentów chrztu św. i bierzmowania. (…), Str. 4

 Pielgrzymka Kolejarzy

Ludzkie drogi krzyżują się z Bożymi. W dniach 15-16 listopada na Jasnej Górze odbyła się 31. Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Przybyli przedstawiciele Spółek PKP SA, prezesi, dyrektorzy, związkowcy, senatorowie i posłowie wywodzący się ze środowiska kolejarskiego. Obecne były także delegacje kolejarzy z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier. Głównej Eucharystii pielgrzymkowej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, a koncelebrowali duszpasterze środowiska kolejarskiego na czele z ks. Eugeniuszem Zarębińskim, krajowym duszpasterzem kolejarzy. Podczas Mszy św. odczytano telegram od papieża Franciszka do polskich kolejarzy. (…), O. Stanisław Tomoń OSPPE, str. 8

  Kościół to nasza sprawa

Odważne angażowanie się świeckich w dzieło ewangelizacji i branie przez nich odpowiedzialności za Kościół jest znakiem czasu, który coraz wyraźniej ujawnia swój blask. Od Soboru Watykańskiego II i od czasu ogłoszenia konstytucji „Gaudium et spes” bardzo wyraźnie kierowane były apele do laikatu, by nie bał się zaangażować w misję, jaką Kościół ma do spełnienia. (…), Abp Józef Kupny, str. 11

 Jak obudzić olbrzyma, czyli jak zaktywizować świeckich w Kościele?

Wolę zatrzymać się nad określeniem „aktywizacja świeckich”, bo to o „olbrzymie” jest trochę mylące. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że podstawową siłą Kościoła jest sam Bóg i Jego łaska, to odwołanie do świeckich prowadzi nas do płaszczyzn aktywności duszpasterskiej: martyria (świadkowie Słowa), liturgia (zaangażowani w liturgię i modlitwę), koinonia (wspierający wspólnotę) i diakonia (wspierający potrzebujących). Każda z tych form potwierdza znaczne zaangażowanie świeckich w tak wiele dzieł realizowanych we wspólnocie Kościoła.  (…), Bp Marek Solarczyk, str. 12

Wierność Duchowi Prawdy, a nie gonitwa za duchem czasu

Z abp. Stanisławem Gądeckim - przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski - rozmawia Lidia Dudkiewicz. Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata kończy rok duszpasterski, a z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna się nowy czas w Kościele, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Ten przełomowy moment jest zawsze okazją do zwrócenia uwagi na najważniejsze wydarzenia mijającego roku. Mieliśmy możliwość dokonania takiego podsumowania wraz z abp. Stanisławem Gądeckim, stojącym na czele Konferencji Episkopatu Polski, który udzielił „Niedzieli” wywiadu, dającego możliwość analizy węzłowych spraw Kościoła w Polsce i spojrzenia na nie w perspektywie przyszłości. (…), Str. 16-19

 Matka Kościoła

 „Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła, czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Bożej pod tym właśnie najmilszym Imieniem jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swe prośby”. Tymi słowami 21 listopada 1964 r. papież Paweł VI uroczyście ogłosił Maryję Matką Kościoła. Uczynił to na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II. (…), Anna Rastawicka, str. 20-21

 Owce i kozły w nas

Jezus jest Królem Wszechświata. Cóż to właściwie znaczy? Obrazy Chrystusa w złotej koronie na głowie są symbolem, który dzisiaj nie zawsze ułatwia nam zrozumienie istoty Chrystusowego królowania. Trzeba zatem podkreślić, że Chrystus jest królem, bo „wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone (…) i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1, 16-17), w Nim „usłyszeliśmy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o naszym zbawieniu” (por. Ef 1, 13), „w Nim mamy odkupienie” (Ef 1, 7) i wreszcie w Nim - jak to czytamy w dzisiejszym drugim czytaniu - zostanie ostatecznie pokonana śmierć. Jezus Chrystus nie jest jakimś despotycznym władcą, który sam sobie dał władzę. Nie jest też tak, że to od ludzi zależy ogłaszanie Jezusa królem. My możemy jedynie uznać owo królowanie, które w swej istocie jest odwieczną misją powierzoną Jezusowi przez Boga Ojca.  (…), O. Dariusz Kowalczyk SJ, str. 32-33

Nowy niemiecki rewizjonizm historyczny

Potomek niemieckiego generała Reinera Stahela domaga się, aby Muzeum Powstania Warszawskiego przestało nazywać hitlerowskiego komendanta Warszawy u progu Powstania Warszawskiego zbrodniarzem wojennym. A przecież Stahel jest odpowiedzialny m.in. za wydanie rozkazu rozstrzelania 600 więźniów przetrzymywanych w budynku przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie, za wydawanie rozkazów egzekucji cywilów, których używał jako żywe tarcze. (…), Jan Maria Jackowski, str. 38

 

 

Przewodnik Katolicki,nr 47 na 23 listopada 2014 r.

Modlitwy o odnowę moralną Krakowa

Kard. Stanisław Dziwisz poparł modlitewna inicjatywę „Szpital domowy”. Przez miesiąc, od 18 listopada, kiedy przypada setna rocznica męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny, młodzież będzie modlić się przed Najświętszym Sakramentem w intencji moralnej odnowy Krakowa (…), Str. 5

 Miejsce krzyża w Europie

Od wielu lat społeczeństwa europejskie borykają się z „problemem krzyża” i innych symboli religijnych, których miejsce w przestrzeni publicznej kwestionowane jest przez środowiska laickie. Coraz częściej religia jest spychana do sfery prywatnej osób nią zainteresowanych. Czy w tę stronę powinna iść nowoczesność Europy? Debata na temat miejsca krzyża i innych symboli religijnych w przestrzeni publicznej toczona jest w wielu miejscach Europy od lat. Jednak tym razem dyskusja odbyła się w Polsce, podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 12–13 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecność przedstawicieli kilkunastu państw Europy Środkowowschodniej i Zachodniej wskazuje na potrzebę rozmowy i szukania wspólnego schematu działania w podejmowaniu decyzji w sprawach tak istotnych jak miejsce symboli religijnych w przestrzeni publicznej, ale i w systemach prawnych państw europejskich. (…), Patrycja Sanecka, str. 16-17

 

 

 Źródło. Tygodnik Rodzin katolickich, nr 47 na 23 listopada 2014 r.

Do Polaków Ojciec Święty powiedział:

Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj [12 XI] przypada 25-lecie kanonizacji Brata Alberta – Adama Chmielowskiego – przypomniał Papież. – Święty Jan Paweł II nazwał go «Patronem trudnego przełomu w waszej Ojczyźnie i w Europie». Uczmy się od niego wdrażania w życie miłości miłosiernej wobec najbardziej potrzebujących, niesienia pomocy tym, którzy noszą w sobie Obraz Chrystusa – „Ecce Homo”. Niech dewiza życiowa Brata Alberta „Być dobrym jak chleb” owocuje w naszym codziennym życiu, w naszej trosce o braci. Z serca wam błogosławię”. Str. 3

 Pragnienie niepodległości

Trudno zrozumieć odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku inaczej, jak tylko w kategoriach nadzwyczajnych dzieł Bożej Opatrzności. (…), Abp. Stanisław Gądecki, str. 5

 Można było odnieść wrażenie

 – zwierzyła się KRRiT, że w relacji Telewizji Trwam z Marszu Niepodległości 11 listopada 2013 roku chwalono podpalenie homo-tęczy na placu Zbawiciela, czyli aprobowano przestępstwo. To żenujące, śmieszne i groźne zarazem – karać kogoś za „wrażenia”, jakich doznaje organ administracji państwowej.  Stawia się on ponad obowiązującym prawem (kodeksy), ponad ustawową (i konstytucyjna) wolnością słowa. Kreując przestępstwo „odnieść wrażenie”, równocześnie stawia się w roli cenzora. (…), Jerzy Pawlas, str. 14

 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Królowanie Boga w Świecie

W ostatnia niedziele roku liturgicznego Kościół katolicki celebruje królewska godność Pana Jezusa. Jezus Chrystus jest panem czasu – i w nim wypełnia się Boży plan stworzenia i odkupienia. Jego królestwu nie będzie końca. (…), Bożena Weber, str. 20-21

 Polacy nie wyrzekną się patriotyzmu

W całej Polsce celebrowano Msze św. i odbyły się uroczystości patriotyczne w Narodowe Święto Niepodległości. O tym jak krótkowzroczni byli i są ci, którzy wmawiali i nadal wmawiają narodowi, że Ojczyzna oznacza zacofanie i nienormalność, a obrona Jasnej Góry i „Cud nad Wisłą” to mity leczące kompleksy – mówił ks. bp Piotr Libera podczas Mszy świętej za Ojczyznę. (…), Str. 24

 Znalazł się sprawiedliwy sędzia

Sąd rejonowy w Wałbrzychu zdecydował, że tamtejsza prokuratura, pomimo wcześniejszej odmowy, rozpocznie postępowanie w sprawie bluźnierczego pseudospektaklu „Golgota Picnic”. Sędzia powiedział, że to jest niedopuszczalne, żeby aktorzy teatru wałbrzyskiego wypowiadali pod adresem Jezusa Chrystusa tak wulgarne słowa. Str. 25

 

 Wybrał Stanisław Waluś

Strona naszej parafii używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information