Porządek nabożeństw

 • Msze święte w niedziele i święta +

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00
 • Msze święte w dni powszednie +

  7:00, 8:00, 18:00
 • Msze święte dla młodzieży +

  piątki 19:45
 • Nabożeństwa do Matki Boskiej Kochawińskiej +

  środy 17:30
 • 1

Godziny pracy

 • Kancelaria Parafialna +

  poniedziałki i czwartki 9:00-10:00, 17:00-19:00 soboty 9:00-10:00

 • Punkt pomocy Caritas +

  Środy 16:00-17:00

 • Poradnia rodzinna +

  wtorki 18:00-19:00

 • Biblioteka parafialna +

  środy 17:00-17:30

 • Źródło +

  Poniedziałek 10:00 - 13:00
  Czwartek 19:00 - 21:00
  tel. 797 907 685
  więcej...
 • 1

Kontakt

 • Parafia Matki Boskiej Kochawińskiej +

  ul. Kopernika 63a
  44-117 Gliwice 
  tel.: (+48) (32) 279-27-02

  n@pisz do nas ...

 • Wsparcie +

  Nasze konto:
  98 1020 2401 0000 0202 0182 2493
  BANK PKO BP S.A. I/O GLIWICE

 • 1

Przegląd prasy katolickiej - 19.10.2014 r.

 

Gość Niedzielny
nr 42 na 19 października 2014 r.

Bezkrwawy męczennik
Beatyfikacja papieża Pawła VI w niedzielę kończącą synod biskupów o rodzinie nie może być przypadkowa.  Zarówno obecny synod, jak i Paweł VI znaleźli się pod ogromną presją światowej opinii publicznej. Od synodu oczekuje się dopuszczenia osób żyjących w związkach niesakramentalnych do Komunii świętej. Od Pawła VI prawie cały świat oczekiwał zgody na stosowanie środków antykoncepcyjnych. Po śmierci Jana XXIII to właśnie na niego spadł obowiązek rozstrzygnięcia tego problemu. Trzeba pamiętać, że w latach sześćdziesiątych Europa wchodziła w okres rewolucji seksualnej. W roku 1960 w sprzedaży pojawiła się pierwsza pigułka antykoncepcyjna. Paweł VI znalazł się pod niewiarygodną wprost presją – nie tylko mediów, ale też kościelnych konsultorów. Większość członków papieskiej komisji opowiedziała się za dopuszczalnością tychże środków. Dla papieża była to jedna z najtrudniejszych decyzji, o czym sam powiedział w czasie audiencji 31 lipca 1968 roku, a więc kilka dni po podpisaniu encykliki „Humanae vitae”: „Żaden inny problem, jak ten, nie dał nam tak odczuć ciężaru naszego urzędu”. Paweł VI jednoznacznie uznał stosowanie środków antykoncepcyjnych za moralnie złe. Ani wcześniej, ani potem nie było chyba dokumentu kościelnego, który byłby tak powszechnie krytykowany i odrzucany. Na Pawła VI spadła lawina krytyki i wewnątrzkościelnego nieposłuszeństwa, co wiązało się z ogromnym cierpieniem. Papież uniósł ten ciężar i nie wycofał się ze swojego nauczania. Już to każe patrzeć na Pawła VI z wielkim szacunkiem i pozwala go nazwać męczennikiem ducha (więcej na  ss. 18–21). Swoją decyzją sprzeciwił się potężnym prądom współczesnej cywilizacji. (…)
Ks. Marek Gancarczyk, str. 3

Episkopat wzywa do głosowania
O świadomy udział w nadchodzących wyborach samorządowych zaapelowali biskupi w komunikacie po zakończeniu 366. Zebrania Plenarnego Konferencji episkopatu Polski. (…)
Str. 5
 
Abp Gądecki: Dokument nie do przyjęcia dla wielu biskupów
Abp Stanisław Gądecki o dokumencie podsumowującym pierwszy tydzień synodu: „Czy celem tego synodu jest duszpasterskie wsparcie rodziny w trudnościach, czy też tym celem są kazusy spe-cjalne? Naszym głównym zadaniem duszpasterskim jest wsparcie rodziny, a nie uderzanie w nią, eksponowanie tych trudnych sytuacji, które istnieją, ale które nie stanowią jądra samej rodziny i nie przekreślają konieczności wsparcia, które powinniśmy dać dobrym, normalnym, zwykłym rodzinom, walczącym nie tyle może o przetrwanie, ile o wierność – powiedział abp Gądecki. – Odnosząc się do spraw małżeństwa i rodziny, zastosowano pewne kryteria, które budzą wątpliwość. Na przykład kryterium stopniowości. Czy można rzeczywiście traktować konkubinat jako gradualność, drogę do świętości? Dziś w dyskusji zwrócono również uwagę, że doktryna przedstawiona w dokumencie w ogóle pominęła temat grzechu. Jakby pogląd światowy zwyciężył i wszystko było niedoskonałością, która prowadzi do doskonałości... Zwrócono też uwagę nie tyle na to, co ten dokument mówi, ale czego nie mówi. Praktycznie wypowiada się o wyjątkach, natomiast potrzeba też przedstawienia prawdy. Dalej, punkty, które dotyczą powierzenia dzieci parom jednopłciowym, są sformułowane nieco w taki sposób, jakby pochwalały tę sytuację. To też jest minus tego tekstu, który zamiast być zachętą do wierności, wartości rodziny, wydaje się akceptować wszystko tak, jak jest. Powstaje też wrażenie, że dotąd nauczanie Kościoła było niemiłosierne, podczas gdy teraz zacznie się nauczanie miłosierne”.
Radio Watykańskie, str. 5

Wielki sukces Orbána
Prawicowo-konserwatywna partia Fidesz premiera Viktora Orbána wraz z partią chadecką zdecydowanie wygrały wybory samorządowe na Węgrzech. (…)
 Andrzej Grajewski, str. 8
 
Małżeńskie światło ze Śląska
Teresa i Eugeniusz Maliccy, animatorzy  rekolekcji małżeńskich typu Marriage Encounter, zostali laureatami tegorocznej edycji Nagrody „Lux ex Silesia”. Wyróżnienia otrzymują co roku osoby, które w swej działalności ukazują wysokie wartości moralne i  wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. (…),
Str. 12

Papież czasów zamętu
Jego encyklika „Humanae Vitae” wywołała skandal. Był rok 1968, czas lewicowych nacisków domagających się legalizacji aborcji i ustępstw Kościoła w sprawach etyki seksualnej. Paweł VI nie ugiął się. Jego beatyfikacja jest dopełnieniem tegorocznej kanonizacji Jana Pawła II oraz Jana XXIII. Beatyfikacja Pawła VI (Giovanniego Battisty Montiniego) nastąpi 19 października, na zakończenie obrad III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Data nie została wybrana przypadkowo. Paweł VI w swoim nauczaniu wielokrotnie przestrzegał przed zagrożeniami wynikającymi z podkopywania fundamentów cywilizacji życia i wartości rodziny. (…)
Andrzej Grajewski, str. 18-21

Czczony na całym świecie
Ponad 1000 relikwiarzy bł. ks. Jerzego Popiełuszki na wszystkich kontynentach pokazuje, że kult kapelana „Solidarności” ma charakter światowy. 20 września w domu generalnym sióstr anuncjatek w Thiais pod Paryżem odbyła się Msza św. związana z procesem kanonizacyjnym bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Rozpoczął się proces o uznanie cudu uzdrowienia za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki 56-letniego Francuza, umierającego na przewlekłą białaczkę szpikową atypową. Jeśli cud, który wydarzył się w diecezji Créteil, zostanie uznany przez Kongregację do spraw Kanonizacyjnych, to za kilka lat ks. Popiełuszko zostanie ogłoszony świętym. (…)
Ewa K. Czaczkowska, 28-29

Lenin-Gender wiecznie żywy?
Nie dajmy sobie wmówić kolejnych konieczności dziejowych. Wszak towarzysz Lenin umarł, umrze też towarzysz Gender. Swego czasu Joanna Szczepkowska ogłosiła: „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”. Być może… Wygląda jednak na to, że nie skończył się marksizm-leninizm. Ideologia, która legła u podstaw komunizmu, przeszła jedynie mutację. Jednym z jej głównych elementów jest idea, że oto mamy walkę klas – jest klasa uciskająca i klasa uciskana. Trzeba zatem na wszystkie możliwe sposoby uwolnić klasę uciskaną, by powstał nowy, wspaniały świat, w którym wszyscy będą równi. W nowym świecie powstanie z czasem nowy człowiek, o nowych właściwościach. Powstanie on na gruzach starego, zmurszałego rozumienia człowieka i człowieczeństwa. Dla sowieckiego komunizmu klasą uciskającą był burżuj i kułak, a klasą wymagającą wyzwolenia robotnicy i chłopi. Z tym wyzwalaniem chłopa różnie bywało (przypomnijmy Wielki Głód na Ukrainie), ale przynajmniej w teorii wszystko się zgadzało. Nowy człowiek radziecki (homo sovieticus) miał być kolejnym etapem ewolucji człowieka (homo sapiens). Ideolodzy zmutowanego marksizmu-leninizmu widzą rzeczywistość w analogicznym schemacie, ale inaczej. Klasą uciskaną, którą trzeba wyzwolić, są geje, lesbijki, transseksualiści (cokolwiek miałoby to znaczyć), a ostatnio także kazirodcy. A kto jest klasą uciskającą? Tą klasą jest m.in. Kościół katolicki, oczywiście z wyjątkiem jego „postępowej” części. Współcześni „komuniści genderowi” nie wszczynają krwawych rewolucji, ale bezwzględnością i długofalowością działania nie różnią się od sowieckich „bohaterów”. Jest to zresztą zgodne z ideologią nowej lewicy, którą wykuwał m.in. niejaki Gramsci. Twierdził on, że potrzebny jest „długi marsz przez instytucje”, czyli że trzeba obsadzać „swoimi ludźmi” media, szkoły, uniwersytety, centra władzy i kultury, a także kościoły, aby stawały się „postępowe”. (…)
Ks. Dariusz Kowalczyk SJ, str. 38

Bajka o Śląsku
Ruch Autonomii Śląska opowiedział Ślązakom bajkę o ich tożsamości i historii. Niektórzy uwierzyli, że bajka to rzeczywistość.  Gdzieś na południu Polski podobno jest naród śląski. Słyszano także język – niepolski, bo tylko ślonski. Historia krainy prosta: za Niemca rozwój, za Poloka wioska. Wierzących w tę bajkę wiela... tylko krainy takiej nie ma. Ta rymowanka nie jest wymierzona w Ślązaków. Jest charakterystyką środowisk, które opowiedziały Ślązakom bajkę o ich tożsamości. Chwytliwą, wciągającą – jak to bajka – zawierającą elementy prawdy – jak to w bajce – ale w istocie mocno oderwaną od rzeczywistości i faktów historycznych – jak na bajkę przystało. Z różnych powodów w tę bajkę uwierzyła pewna część śląskich elit. (…)
Jacek Dziedzina, str. 44-46


Jak emigrują pieniądze
Urzędnicy „spóźnili się” z publikacją ustawy, która miała ukrócić wyprowadzanie zysków za granicę. Wiele zagranicznych firm działających w Polsce to robi. I korzysta z przywilejów, które ułatwiają im konkurencję z Polakami. Specjalne Strefy Ekonomiczne odegrały ważną rolę na początku transformacji, ale obecnie, zdaniem ekspertów, zakłócają normalną rynkową konkurencję. Spóźnialstwo może wiele kosztować. Pod koniec września Rządowe Centrum Legislacji nie opublikowało w terminie ustawy, która utrudnia zagranicznym firmom wyprowadzanie z Polski zysków. Naraziło to budżet państwa na nieściągnięcie z nich w przyszłym roku nawet kilku dodatkowych miliardów złotych podatku. (…)
Stefan Sękowski, str. 50-51
 


Idziemy
Nr 42 na 19 października 2014 r.

Fenomen żoliborskiej parafii
Rola kościoła św. Stanisława Kostki w dobie przemian jest nie do przecenienia. Ludzie wychodzili z niego odmienieni – mówi ks. infułat Jan Sikorski. Stała modlitwa za Ojczyznę w ostatnią sobotę mie-siąca pojawiła się tam niedługo po tym, jak proboszczem żoliborskiego kościoła został w 1974 r. ks. Teofil Bogucki. Wkrótce wprowadził również zwyczaj Mszy Świętych dla tzw. inteligencji technicznej, dla opiekunek chorych, starszych i samotnych oraz dla służby zdrowia. Kościół św. Stanisława Kostki nigdy nie bał się prawdy historycznej. Ks. prałat Bogucki stworzył w 1975 r. Ścianę Poległych – przeniósł z wnętrza kościoła wszystkie tablice poświęcone walczącym i poległym w czasie II wojny światowej, w tym w Powstaniu Warszawskim na zewnątrz kościoła, na wschodnią ścianę świątyni. Dwa lata później, dołączono do nich kolejne płyty poświęcone ofiarom II wojny światowej. Tym jednak, co najbardziej rozsławiło żoliborską parafię i pokazało jej patriotyczny charakter, były comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę, zainicjowane przez ks. Boguckiego w 1980 r. (…)


Z biskupem o seksie
 Małżeństwo to jedno ciało i jeden duch. I nie jest to temat tabu. Przeciwnie – należy go jak najczęściej poruszać, ale z należnym tej sferze szacunkiem. Z abp. Henrykiem Hoserem SAC, biskupem warszawsko-praskim, rozmawia Monika Odrobińska. Czy w raju było pożądanie? Jan Paweł II w „Teologii ciała” rekonstruuje rzeczywistość sprzed grzechu pierworodnego. Pisze tam, że rajska nagość, która nie wywoływała wstydu, to dowód na to, że nie było pożądania posesywnego – polegającego na chęci zinstrumentalizowania drugiej osoby. Adam i Ewa byli tak sobie oddani, że w ich akcie małżeńskim nie było cienia innych intencji, jak tylko czysta miłość i oddanie. (…)

Nie czyń drugiemu...
Należy szukać takich sposobów wyrażania swoich praw obywatelskich, które dopuścilibyśmy także wobec samych siebie. Z prof. Michałem Królikowskim, prawnikiem, b. wiceministrem sprawiedliwo-ści, rozmawia Monika Odrobińska. W czasie czytania sztuki „Golgota Picnic” w świetlicy Krytyki Poli-tycznej w Gdańsku 17-latka rozpyliła substancję o nieprzyjemnym zapachu. Sąd w trybie nakazowym, bez jej udziału, zasądził karę miesiąca ograniczenia wolności, zobowiązując do wykonania w tym czasie 40 godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Dlaczego oskarżona nie mogła uczestniczyć w procesie i bronić się, zanim zapadł wyrok? W sprawach, w których przesłanki są obiektywne, gdy wina nie budzi wątpliwości, sąd orzeka bez udziału stron. Ponieważ nie ma konieczności uruchamiania rozprawy dla spraw błahych, sąd wydaje wyrok podczas posiedzenia. Taki wyrok doręcza się potem obwinionemu i poucza się go o możliwości jego zaskarżenia. Jeśli jadę samochodem i przekraczam prędkość, to dopuszczam się wykroczenia, jeśli prowadzę w stanie nietrzeźwym, jestem winien przestępstwa. O ile w przypadku przestępstwa postępowanie wszczyna się za każdym razem, o tyle w przypadku wykroczenia o tym, czy postępowanie wszczynać czy nie, decydują organy ścigania. Postępowanie jest uproszczone i nie jest to odnotowane w Krajowym Rejestrze Karnym – tak jak nie odnotowuje się tam przekroczenia prędkości. Wobec 17-latki postąpiono więc zgodnie z zapisem Kodeksu wykroczeń. Ale mamy tu do czynienia z interpretacją wagi wykroczenia i decyzją: tym wykroczeniem się zajmiemy, a innym nie. Chłopaka w złotej sukience, który zakłócił wykład ks. prof. Bortkiewicza o gender wykrzykując: „wasze dzieci będą takie jak my”, nie dotknęła żadna kara. Możemy mówić o podwójnych standardach? Policja nie musi tłumaczyć, dlaczego jedno wykroczenie ściga, a innego nie. To tak jak jednemu kierowcy przekraczającemu prędkość wypiszą mandat, a innego wypuszczą „na piękne oczy”. Tego rodzaju różnicowanie podejścia do spraw tego samego kalibru jest naganne.Niedziela
nr 42 na 19 października 2014 r.

22 października w liturgii kościoła
Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II obchodzimy 22 października br. po raz pierwszy. Każdy ksiądz, który tego dnia sposobi się do Mszy św., będzie przeżywał tę niezwykle radosną chwilę. Jana Pawła II, którego wielu z nas znało osobiście, przypomni sobie podczas liturgii mszalnej i będzie przez jego wstawiennictwo prosić Boga o łaskę i pomoc. I pomyśleć, że jeszcze nie tak dawno mieliśmy okazję rozmawiać ze świętym papieżem, obserwować jego gesty, przypatrywać się, jak znajduje się w różnych sytuacjach życiowych, jak umie prawdziwie się cieszyć, ale też płakać z płaczącymi i prawdziwie im współczuć. Można powiedzieć, że będziemy się modlić wraz z tak miłym Bogu naszym dobrym znajomym i za jego wstawiennictwem. Mamy świadomość stałej bliskości św. Jana Pawła II. Był on człowiekiem wnikającym głęboko w nasze polskie narodowe sprawy, interesował się sytuacją naszych rodzin, losem ludzi, którzy nie mają pracy, starszych i chorych. I tak jest zapewne i dziś – wiele świadectw ludzi na to wskazuje i mówi się powszechnie, że św. Jan Paweł II może zostać wybrany na jednego z głównych patronów Polski – obok Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz świętych biskupów Wojciecha i Stanisława. (…)
Ks. Ireneusz Skubiś, str. 3

Człowiek nie jest towarem
Atmosfera była spokojna, rodzinna i radosna, zupełnie pozbawiona przemocy i agresji. Nic dziwnego, że przypominała tę panującą podczas Światowych Dni Młodzieży, gdyż zdecydowaną większość manifestantów stanowili praktykujący katolicy, a znaczna część dorosłych uczestniczyła kiedyś w ŚDM (w szczególności w 1997 r. w Paryżu). Niedziela 5 października 2014 r. zapisze się w kronice mobilizacji Francuzów jako kolejny dzień w obronie rodziny i praw dziecka. Według organizatorów, ponad pół miliona osób demonstrowało na ulicach Paryża i Bordeaux na wezwanie ruchu Manifestacja dla Wszystkich (500 tys. w Paryżu i 25 tys. w Bordeaux). (…)
Ks. Martin de La Roncière, str. 5

Tort dla usłużnych mediów
Gdyby ktoś nie wiedział, które z polskich mediów są rządowe, czy inaczej: usłużne wobec rządzących i dlatego subsydiowane, opublikowany właśnie raport zespołu parlamentarnego posła Adama Kwiatkowskiego doskonale to wyjaśnia. Jak wynika z raportu, rządzący od lat wspierają te same media. Wśród dzienników stale bryluje „Gazeta Wyborcza”, która w ubiegłym roku zgarnęła ponad 54 proc. tortu reklamowego na ogłoszenia i komunikaty rządowe. Druga jest „Rzeczpospolita” Hajdarowicza – 34 proc. „Nasz Dziennik” natomiast i „Gazeta Polska Codziennie” nie otrzymały nawet najmniejszego kawałka tortu. (…) Inne, często bardziej popularne konserwatywne i katolickie pisma, takie jak: „Niedziela”, „Nasz Dziennik”, „wSieci” czy „gazeta Polska”, nie są zauważane przez rządowych reklamodawców. (…)
Wojciech Dudkiewicz, str. 7

Papież, który sprzedał tiarę
Miłość do Chrystusa, Kościoła i człowieka – to trzy istotne pasje Pawła VI. Wciąż jeszcze słychać echo jego wezwania: „Potrzebujemy Cię, Chryste!”. W pełni doświadczył on udręk wspólnoty wierzących po Soborze Watykańskim II, ale też światła, nadziei i napięcia. Miał jednak jasną wizję Kościoła, który jest Matką, niesie Chrystusa i do Niego prowadzi. Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” Pawła VI stała się najważniejszym dokumentem duszpasterskim wszech czasów ze względu na wciąż aktualne pytania o ewangelizację. W odniesieniu do człowieka przyjął postawę Samarytaninia – służył mu, kochał go i wierzył w niego. Promieniowało z niego dużo miłości, a równocześnie cierpienia. Był człowiekiem wielkiej głębi. Mówiono czasem o nim jako o papieżu pokory, który stale i uważnie wysłuchiwał różnorodnych słów ludzi współczesnych: głosów wiary, nadziei, miłości, poświęcenia, solidarności, ale także głosów bólu, strachu, niepewności, zwątpienia, zaprzeczenia, nienawiści. (…)
Ks. Henryk Olszar, str. 10-12

Paweł VI przekraczał granice
19 października 2014 r. papież Franciszek dokona beatyfikacji Pawła VI, papieża Soboru Watykańskiego II. (…)
Z kard. Giovannim Battistą Re rozmawia Włodzimierz Rędzioch, str. 12-13

Być ojcem
22 października br. po raz pierwszy obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. W zasięgu promieniowania świętości Papieża Polaka znalazł się o. Jan Góra, dominikanin, który swoje duszpasterstwo oparł na jego osobie i nauczaniu. Ważnym aspektem świętości Jana Pawła II było ojcostwo. Jak je rozumie duchowy syn Jana Pawła II? (…)
O. Jan Wojciech Góra OP, str. 16-18

By z tej śmierci wyrosło dobro
Gdyby żył, miałby dzisiaj 67 lat. Ale nie żyje. Równo 30 lat temu został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Dziś błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko jest już postacią historyczną. Pamięć o nim i o jego śmierci jest jednak warunkiem trwania naszych narodowych dziejów. Niezależnie od światopoglądu i wyznawanej religii. (…)
Milena Kindziuk, str. 22-26
 
 Ciosy medialną pałką
Zanim zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę, wcześniej przez lata starano się go zdyskredytować w oczach społeczeństwa. Haniebną rolę mediów w tej operacji pokazuje nowa książka Mileny Kindziuk. Wydawałoby się, że zwroty takie jak: manipulowanie wizerunkiem, ustawka czy narzucenie narracji to domena obecnego życia publicznego. Nic bardziej mylnego. Książka pt. „Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984” udowadnia, że wszystkie techniki służące temu, by sterować opinią publiczną, były dobrze znane i stosowane w PRL-u. Co więcej, używano ich bez żadnych hamulców, często uciekając się do najbardziej podłych kłamstw. (…)
Andrzej Tarwid, str. 27

Rodziny mają głos
Ruszyła prorodzinna kampania społeczna, która zachęca do czynnego udziału w listopadowych wyborach samorządowych i świadomego głosowania. W ramach akcji zostaną wręczone Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Przedwyborczą inicjatywę „Rodzina ma głos!” organizują Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz środowiska lokalne z ponad 120 miast. (…)
Artur Stelmasiak, str. 49

Mężna, dzielna, waleczna
– Matka Boża odwiedziła mnie w więzieniu, więc ja nie mogłam nie odwiedzić Jej na Jasnej Górze – mówiła Mary Wagner podczas spotkań z mieszkańcami Częstochowy. W dziewiątym dniu pobytu w Polsce – 10 października br. – Mary Wagner przybyła do Częstochowy. Ta dzielna kobieta broni życia nienarodzonych dzieci i występuje w ich imieniu, bo – jak mówi – głos i prawa im odebrano, skazując je na śmierć. (…)
Anna Cichobłazińska, str. 55Przewodnik Katolicki
nr 42 na 19 października 2014 r.

W obronie Telewizji Trwam
Na warszawskim skwerze im. ks. Kardynała Wyszyńskiego 11 października odbyła się manifestacja w obronie Telewizji Trwam. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała toruńską telewizję karą finansową w wysokości 50 tys. zł za audycję z 11 listopada 2013 r. i relacjonowanie Marszu Niepodległości. Chodzi o karę, którą musi zapłacić Fundacja „Lux Veritatis” (nadawca TV Trwam) za rzekome propagowanie działań sprzecznych z prawem. (…)
Str. 5

Apel patriarchy Filareta
Jeśli kraje europejskie nie pomogą Ukrainie powstrzymać kremlowskiego agresora i przywrócić jej suwerenność w granicach uznanych przez wspólnotę międzynarodową, może dojść do wybuchu III wojny światowej. (…)
Str. 9

Pytania o duszpasterstwo małżeństw
Pierwszy synod zwołany z inicjatywy papieża Franciszka poświęcony jest rodzinie, której dobro staje się jedną z ważniejszych trosk Kościoła. Wraz z ojcami synodalnymi pytamy o to, jakie powinno być dziś duszpasterstwo małżeństw. Nieraz czytamy różne fragmenty nauczania św. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, z których tchnie ewangeliczna prawda, dobro i piękno małżeńskiego powołania. Zastanawiamy się wtedy, dlaczego coraz więcej małżeństw rozwodzi się, dlaczego młodzi ludzie coraz częściej wolą żyć w konkubinacie niż w związku małżeńskim. Czy Chrystus ma ponieść porażkę? Czy próżna jest nasza wiara?
Irena i Jerzy Grzybowscy, str. 14-15


Małżeństwo mieszane - laboratorium ekumeniczne
Ekumenizm nie ma najlepszych notowań w polskim duszpasterstwie. Dla wielu duchownych, ale też zaangażowanych w Kościele osób świeckich, zachowuje status działalności fakultatywnej, na margi-nesie tego, co naprawdę ważne. Co jednak z tymi, którzy żyją w małżeństwach mieszanych? Jednym z najistotniejszych stwierdzeń wypowiadanych stanowczo przez kolejnych papieży w kwestii ekumenizmu jest zdanie zapisane w encyklice Jana Pawła II Ut unum sint: „Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań (...)”. Kluczowym słowem jest tutaj „nieodwołalność”, co konsekwentnie oznacza, że dialog ekumeniczny nie jest sprawą, którą można, ale nie trzeba się zajmować. Nawet jeżeli wciąż dyskusji podlega kwestia rozumienia sposobu pełnego pojednania chrześcijan, czyli w praktyce tego, jak powinien wyglądać przyszły zjednoczony Kościół, wezwaniem niezmiennym pozostają słowa modlitwy chrystusowej: „Aby byli jedno”. (…)
Ks. Mirosław Tykfer, str. 16-17


Encyklika Humanae vitae czytana po latach
 Pontyfikat Ojca Świętego Pawła VI zaowocował wieloma niezwykle znaczącymi dokumentami, w których Kościół pod przewodnictwem papieża na nowo zdefiniował swoją naukę. Wystarczy wymienić dokumenty Soboru Watykańskiego II, który zwołany i rozpoczęty przez św. Jana XXIII zakończył swoje prace, gdy u steru Łodzi Piotrowej stał Paweł VI. To jego podpisy widnieją pod dokumentami soborowymi. Paweł VI ogłosił w 1967 r. znaczącą dla rozwoju nauki społecznej Kościoła encyklikę Populorum progressio, która odpowiadała na ówczesne znaki zapytania i problemy społeczne lat 60. XX wieku. Encyklikę tę uznaje się za traktat na temat prawa do rozwoju narodów ubogich. Można jednak powiedzieć, że szczególne znaczenie – także dla ludzi żyjących dzisiaj – ma inna encyklika Pawła VI – Humanae vitae, którą papież ogłosił 25 lipca 1968 r. Podobnie jak w wielu innych przypadkach, jest ona odpowiedzią na zjawiska i procesy, których świadkiem była zachodnia cywilizacja w połowie lat 60. XX wieku. Był to czas, który wielu z nas, zwłaszcza z pokolenia 50+ kojarzy z nowymi trendami w popkulturze. Jednak istotnym – dla kontekstu powstania i wymowy Humanae vitae – jest wymiar ideologii i obyczajowości promowanej w ówczesnym fermencie społecznym. Istotą tej rewolucji było zakwestionowanie klasycznych norm moralnych. Ich miejsce zajęła totalna wolność, której nie wolno niczym krępować. „Zabrania się zabraniać” – hasło widniejące na paryskiej Sorbonie, stało się ideowym symbolem tego czasu. Dotknęło ono także, a może przede wszystkim, sfery ludzkiej seksualności, małżeństwa i rodziny.
Ks. dr Adam Sikora, str. 22-23

Przystanek bezobjawowość
Dwie wiadomości z ostatnich tygodni: ta dobra – antykatolicki Twój Ruch upada ze względu na swoją antykatolickość; zła – dymisja katolickiego ministra Michała Królikowskiego z powodu jego… katolickości. Wbrew pozorom te dwie, niby zupełnie różne informacje, mają jednak pewien wspólny mianownik. Chodzi oczywiście o to, że stanowią one wypadkową pewnego określonego – choć skrajnie różnego – podejścia do kwestii obecności wiary w życiu publicznym. Podejścia, które wywołuje bardzo poważne konsekwencje dla życia społecznego w naszym kraju. (…)
Łukasz Kaźmierczak, str. 30-31

Homoseksualizm a adopcja dzieci
Osoby homoseksualne dążące do adopcji dzieci często mówią, że każdy dorosły ma prawo do rodzicielstwa. Pytaniem jest jednak, czy w adopcji chodzi o prawa dorosłych, czy też o prawa dziecka do stworzenia mu jak najlepszych warunków rozwoju. (…)
S. Agnieszka Fortuna, RSCJ, str. 32-33
Źródło. Tygodnik Rodzin katolickich
nr 42 na 19 października 2014 r.


30 Numer specjalny Rocznica męczeństwa bł. ks. J. Popiełuszki
Zło dobrem zwyciężaj – str. 2
W drodze do kanonizacji – str. 3
Ks. Jerzy Popiełuszko – najważniejsze daty z życia i procesu beatyfikacyjnego – str. 4–12
Niezłomny kapłan – str. 4-7
Wolność jest w nas – str. 8-9
Czuwa nad swoją rodziną – str. 10-11
Matko dałaś nam wielkiego syna – str. 12-13
Wierny prawdzie i sumieniu – str. 14
Z tej śmierci wyrosło dobro – str. 15-17
Abyśmy byli wolni od leku – str. 18-19
Z homilii bł. ks. Jerzego Popiełuszki – str. 20-21
Ostatni różaniec – str. 22-13
Szczęśliwy dzień beatyfikacji – str. 24-25
Jego kult rozszerza się na cały świat – str. 26-27
Uzdrowiony z nowotworu – str. 28
Otworzył drogę – str. 28

Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – str. 29
Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.
     Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ......., o którą z ufnością Ciebie proszę.
     Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Chwała Ojcu…
Błogosławiony Księże Jerzy módl się za nami.

Litania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki – str. 29
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku,
Odważny wyznawco Chrystusa,
Wierny świadku Ewangelii,
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,
Czcicielu Maryi Niepokalanej,
Oddany od dzieciństwa Bogu,
Wychowany w pobożnej rodzinie,
Gorliwy w służbie ołtarza,
Pragnący naśladować świętych,
Wierny głosowi powołania,
Apostole godności człowieka,
Obrońco nienarodzonych,
Miłosierny dla cierpiących,
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,
Dobry pasterzu ludzi pracy,
Uczący zło dobrem zwyciężać,
Wzywający do męstwa i solidarności,
Broniący wartości ewangelicznych,
Przestrzegający przed chęcią odwetu,
Wzywający do trwania w nadziei,
Niesprawiedliwie oskarżany,
Okrutnie umęczony,
Kapłanie wierny aż do końca,
Męczenniku prawdy i wolności,
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Pomógł ocalić życie i sumienie tysięcy – str. 30
Ks. Jerzy niezłomnym obrońcą życia poczętych dzieci – str. 31


Wybrał Stanisław Waluś

Strona naszej parafii używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information