Porządek nabożeństw

 • Msze święte w niedziele i święta +

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00
 • Msze święte w dni powszednie +

  7:00, 8:00, 18:00
 • Msze święte dla młodzieży +

  piątki 19:45
 • Nabożeństwa do Matki Boskiej Kochawińskiej +

  środy 17:30
 • 1

Godziny pracy

 • Kancelaria Parafialna +

  poniedziałki i czwartki 9:00-10:00, 17:00-19:00 soboty 9:00-10:00

 • Punkt pomocy Caritas +

  Środy 16:00-17:00

 • Poradnia rodzinna +

  wtorki 18:00-19:00

 • Biblioteka parafialna +

  środy 17:00-17:30

 • Źródło +

  Poniedziałek 10:00 - 13:00
  Czwartek 19:00 - 21:00
  tel. 797 907 685
  więcej...
 • 1

Kontakt

 • Parafia Matki Boskiej Kochawińskiej +

  ul. Kopernika 63a
  44-117 Gliwice 
  tel.: (+48) (32) 279-27-02

  n@pisz do nas ...

 • Wsparcie +

  Nasze konto:
  98 1020 2401 0000 0202 0182 2493
  BANK PKO BP S.A. I/O GLIWICE

 • 1

Przegląd prasy katolickiej - 24.10.2014 r.

Gość Niedzielny
nr 43 na 26 października 2014 r.

Bezpieczni od zamętu
Bardzo chciałbym napisać, że na rzymskim synodzie o rodzinie nie stało się nic niepokojącego. Chciałbym, ale nie mogę. Co prawda sprawozdanie końcowe różni się zasadniczo od podsumowania dyskusji po pierwszym tygodniu obrad, ale zamęt wywołany tym pierwszym tekstem oraz wypowiedziami niektórych ojców synodalnych pozostał. Jakby na świecie nie dość było zamętu (szeroko o przebiegu i ustaleniach synodu piszemy na ss. 18–22). W znakomitej książce „Jak zachód utracił Boga” Mary Eberstadt przypomniała, że Kościół od początku głosił zasady moralne bardzo odmienne od powszechnie praktykowanych. „W pogańskim świecie, w którym chrześcijaństwo powstało, dzieciobójstwo nie należało do rzadkości (…), wiele niezamężnych kobiet miało dzieci, rozwód stanowił łatwy sposób wydobycia się z małżeńskiej niedoli (przynajmniej dla mężczyzn), a w niektórych tych sferach homoseksualizm był chlebem powszednim”. W takim świecie nauka Kościoła była, rzecz jasna, szeroko komentowana i odrzucana. W ogniu krytyki znalazł się sam Jezus wyjaśniający uczniom, że rozwód jest niedopuszczalny: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane”. Kościół katolicki, w przeciwieństwie do anglikańskiego czy protestanckiego, nie uległ jednak presji. (…) Abp Stanisław Gądecki, jedyny przedstawiciel Polski na synodzie, który odegrał na nim kapitalną rolę, w rozmowie z „Gościem” (ss. 22–23) stara się trochę usprawiedliwić autorów tekstu roboczego. (…)
Ks. Marek Gancarczyk, str. 3

Krok w stronę beatyfikacji
WATYKAN. Komisja Teologów ds. Kanonizacyjnych jednogłośnie przyjęła dekret o heroiczności cnót ks. Franciszka Blachnickiego. Teraz „positio” czyli zawierający ponad tysiąc stron dokument przed-stawiający życie oraz duchową sylwetkę założyciela Ruchu Światło-Życie, zostanie poddane pod dyskusje kardynałów i biskupów z Kongregacji. (…)
Str. 6

III Konferencja Smoleńska
WARSZAWA. Prezydencki samolot rozpadł się jeszcze w powietrzu – dowodzili naukowcy podczas III Konferencji Smoleńskiej, która odbyła się 20 października w Warszawie. W czasie spotkania wygłosili oni 18 referatów. (…)
Bogumił Łoziński, str. 9


Raban w Kościele  
Synod o rodzinie został zdominowany przez problem duszpasterstwa osób żyjących poza małżeń-stwem. Większość biskupów sprzeciwiła się wizji kierowania się miłosierdziem kosztem prawdy. Kościół ma być szpitalem, ale takim, który nie tylko pociesza, ale leczy. Właściwie tej burzy można było się spodziewać. Kardynał Walter Kasper został poproszony przez papieża Franciszka o obszerny wykład na temat rodziny w lutym br. podczas konsystorza. Obrady miały być tajne, ale pełny tekst wystąpienia kard. Kaspera został opublikowany. Niepokój wzbudziła jego propozycja udzielania Komunii św. osobom po rozwodzie żyjącym w powtórnym związku. Hierarcha dowodził, że nie chodzi o zmianę doktryny, ale o nowe podejście duszpasterskie. Oponenci wykazywali, że jego pomysły oznaczają jednak naruszenie prawdy o nierozerwalności małżeństwa. (…)
ks. Tomasz Jaklewicz, 18-21

Otwarty od 2 tysięcy lat
O owocach synodu biskupów z abp. Stanisławem Gądeckim rozmawiają ks. Tomasz Jaklewicz i ks. Piotr Studnicki. (…)
Str. 22-23

In vitro zahamowane  
Projekt Ministerstwa zdrowia regulujący kwestie in vitro spotkał się z tak miażdżącą krytyką innych resortów, że w tej kadencji Sejmu prawdopodobnie w ogóle nie będzie przyjęty. Bardzo krytyczne opinie na temat opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawy „o leczeniu niepłodności” zgłosiły ministerstwa Sprawiedliwości oraz Pracy i Polityki Społecznej, a nawet Spraw Zagranicznych i Finan-sów, kancelaria premiera, Rządowe Centrum Legislacyjne, Rzecznik Praw Pacjenta i GIODO. W lipcu Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji projekt ustawy „o leczeniu niepłodności”. Teraz na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiły się opinie innych resortów na temat tego pro-jektu. Są one tak krytyczne, że prace nad ostateczną wersją ustawy potrwają jeszcze wiele miesię-cy. Procedura uzgadniania różnic między resortami jest skomplikowana i czasochłonna. Zarodek bez praw. Aby zrozumieć, dlaczego szanse uchwalenia jednej wersji ustawy są znikome, warto pokazać, jak wielkie są rozbieżności. Zgodnie z nauczaniem Kościoła metoda sztucznego zapłodnienia powinna być całkowicie zakazana. (…)

Bogumił Łoziński, str. 46-47

Nic nie mają, a posiadają wszystko
Czy jako Polacy chcemy nadal łączyć swoją historię z Chrystusem? A może wolimy „wprzęgnąć się z niewierzącymi w jedno jarzmo”. (…)
Wojciech Wencel, str. 74

 


Idziemy
Nr 43 na 26 października 2014 r.

Papież o Synodzie
Słowo Ojca Świętego Franciszka na zakończenie III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów 18 października 2014 r.  Z sercem pełnym wdzięczności chciałbym wraz z Wami podziękować Panu, który światłem Ducha Świętego nam towarzyszył i prowadził nas w minionych dniach! (…) Mógłbym spokojnie powiedzieć, że w duchu kolegialności i synodalności przeżyliśmy naprawdę doświadczenie procesu synodalnego, wspólnego pielgrzymowania. A ponieważ była to „pielgrzymka”, to podobnie jak na każdej pielgrzymce były chwile szybkiego marszu, jakby pragnienie pokonania czasu i jak najszybszego osiągnięcia celu. Były też chwile zmęczenia, jakby chciało się powiedzieć: dość. Były też inne chwile: entuzjazmu i zapału. Były chwile głębokiego pocieszenia, kiedy słuchaliśmy świadectw prawdziwych pasterzy (por. J 10, i kan. 375, 386, 387), którzy roztropnie biorą sobie do serca radości i łzy swoich wiernych. Chwile pocieszenia, łaski i zadowolenia, kiedy słyszeliśmy świadectwa rodzin, które uczestniczyły w Synodzie i dzieliły się z nami pięknem i radością swego małżeńskiego życia. Pielgrzymka, podczas której silniejszy czuł się zobowiązany do pomagania słabszemu, gdzie bardziej doświadczony gotów był służyć innym, także poprzez konfrontacje poglądów. A ponieważ była to pielgrzymka ludzi, wraz z chwilami pocieszenia były też chwile przygnębienia, napięć i pokus. Można by wspomnieć o niektórych ewentualnościach: (…)

Kościół i Polska
Z abp. Markiem Jędraszewskim, zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia ks. Henryk Zieliński. Zbawia nas Chrystus, ale zbawiamy się w naszym narodzie, chociaż nie poprzez nasz naród – mówi wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Marek Jędraszewski. - Czy jako duszpasterz czuje się Ksiądz Arcybiskup zobowiązany do przypominania naszej historii? - Można by sądzić, że nie jest to już potrzebne, bo przecież jesteśmy suwerennym państwem, a na lekcjach historii w szkołach nie ma już tego zakłamania, jakie obowiązywało wcześniej, choćby na temat AK, Powstania Warszawskiego czy Katynia. Tymczasem okazuje się, że musimy przypominać historię odnoszącą się do najbardziej podstawowych wydarzeń z naszych dziejów. Jest tak najpierw dlatego, że dość powszechnie ucieka się od myślenia w kategoriach procesów dziejowych. Ludzie znają poszczególne daty i wydarzenia, ale nie potrafią ich ze sobą kojarzyć, ani tym bardziej nie są w stanie uchwycić związku przyczynowo-skutkowego między nimi. Ponadto w Polsce po 1989 roku dość skutecznie lansuje się model Europejczyka, zacierając prawdę, że ów abstrakcyjny Europejczyk wywodzi się z konkretnego narodu. W przeciwieństwie do Niemców, Francuzów, Włochów czy Brytyjczyków, którzy doskonale wiedzą, kim są, u nas mamy do czynienia z odcinaniem nas od naszych polskich korzeni. W tej sytuacji jako polski biskup muszę czuć się zobowiązany do tego, aby naszą historię przypominać i jej uczyć. (…)

Walka o macierzyństwo
W Afryce wstyd się przyznać, że ma się jedno dziecko. Średnio w rodzinie jest sześcioro, siedmioro, a nawet jedenaścioro dzieci. Bo na Czarnym Lądzie potomstwo wciąż jeszcze jest uważane za kapitał, a wielodzietność to chluba. Wielodzietne rodziny w społeczeństwie mają wyższy status. – Rodzina z ośmiorgiem, dziewięciorgiem czy dziesięciorgiem dzieci jest uważana za silną. Cieszy się większym prestiżem – mówi ks. Benjamin Bahashi, pallotyn z Demokratycznej Republiki Konga. (…)
Monika Florek-Mostowska

Paradoks naszych czasów
Muzeum Historii Polski wciąż bez stałej placówki, choć zasługi ma coraz większe, a na koncie nagrody i wyróżnienia. Przypadek? Wychwalana wystawa „Pod wspólnym niebem”, wyróżniona nagrodą Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012 r., gry miejskie, programy edukacyjne i czasowe – wyliczać można długo. – Wszystkie nasze plany zostały zaakceptowane przez rząd, który ma je finansować wespół z Unią Europejską. MHP powołał w 2006 r. minister KiDN Kazimierz Ujazdowski i było ujmowane w planach budżetowych kolejnych rządów – mówi Marek Stremecki, rzecznik prasowy MHP. (…) Niestety, muzeum jeszcze długo nie wprowadzi się do stałej siedziby. Dlaczego? Choć polski rząd przekazuje pieniądze na bieżącą działalność, to w swoich planach nie przewiduje inwestycji związanej z MHP.
Ewelina Steczkowska

Bal Wszystkich Świętych
Nie musimy uczestniczyć w bezcelowym Halloween, aby cieszyć się z uroczystości Wszystkich Świę-tych. Mamy propozycje nie tylko dla najmłodszych: bale, pochody, filmy. (…) Namawiamy więc do bojkotu Halloween, bo mamy masę nowych propozycji.
Ewelina Steczkowska


Niedziela
nr 43 na 26 października 2014 r.

Kościół sprzymierzeńcem rodziny
Ojciec Święty Franciszek nazwał św. Jana Pawła II papieżem rodziny. To ważny przekaz dla zakończonego właśnie nadzwyczajnego synodu biskupów poświęconego rodzinie. (…)
Ks. Ireneusz Skubiś, str. 3
 
Orędzie Synodu o Rodzinie. Bez zapisów o rozwodnikach, homoseksualizmie i Komunii duchowej
Synod nadzwyczajny o rodzinie zakończył się 19 października br. Mszą św. na Placu św. Piotra w Rzymie, podczas której papież Franciszek zaliczył w poczet błogosławionych papieża Pawła VI. Na synodzie było wiele napięć. Na podstawie opinii przedstawionych przez 10 grup językowych, w których obradowali ojcowie, w drugim tygodniu synodu został opracowany dokument końcowy. Głosowano nie nad całością dokumentu, lecz nad jego poszczególnymi częściami. O dobrym poziomie tego dokumentu świadczy to, że na 62 punkty tylko 3 zostały odrzucone – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Gądecki. (…)
Str. 5

Lesie, pamiętasz? Wisło, pamiętasz?
Uroczyste obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Popiełuszki zaczęły się na włocławskiej tamie, z której zmaltretowany kapłan został wrzucony do Wisły. Nieopodal, przed sanktuarium Mę-czeństwa Błogosławionego, tłumy ludzi wzięły później udział we Mszy św. – Spiętrzyły się wody Wisły, zacisnęły się sznury, kneble, kamienie, wieże katedry zamknęły oczy, umilkły dzwony. Wrzucili. Wykonało się. I śmierć się stała. Księże, czy to na pewno tu? Lesie, pamiętasz? Wisło, pamiętasz? Cóżeś uczynił, najgłupszy z siepaczy... – pytał w homilii bp Józef Zawitkowski. (…)
Milena Kindziuk

U źródeł świętości Pawła VI
Proces beatyfikacyjny Pawła VI został rozpoczęty 11 maja 1993 r. przez Jana Pawła II. 20 grudnia 2012 r. Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót tego Papieża. 6 maja br. został uznany cud za jego wstawiennictwem. 19 października br. Ojciec Święty Franciszek dokonał beatyfikacji Pawła VI. (…)
Aleksandra Zapotoczny, str. 10-12

Papież Paweł VI blisko Polaków
Dnia 17 października br. minęła 43. rocznica beatyfikacji o. Maksymiliana Marii Kolbego. Co ciekawe, wtedy, podobnie jak teraz, również obradował synod biskupów w ramach sesji ogólnej. Było to dopiero drugie zgromadzenie od czasu powołania do istnienia synodu cztery lata wcześniej. (…) Gdy diabelski komunizm zdawał się panować. (…) Czas oddawania chwały Najwyższemu Panu. (…) Prze-słanie Pawła VI do narodu polskiego. (…)
Ks. Robert Grohs, str. 14-14

Pokazywać radosne rodziny wielodzietne
O aktualności nauczania Jana Pawła II, o naturalności klauzuli sumienia, o degradacji rodziny i pró-bach ukazania jej piękna z dr Wandą Półtawską rozmawia Lidia Dudkiewicz. W związku z kanonizacją Jana Pawła II dr Wanda Półtawska zaproponowała lekarzom, jako wotum wdzięczności, podpisanie Deklaracji Wiary. 25 maja br. podczas 90. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia lekarze złożyli na Jasnej Górze kamienne tablice z tekstem deklaracji i swoimi podpisami. Zaznaczyli, że ludzkie ciało i życie, będące darem Boga, są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci. (…)
Str. 18-19

Dzieci rozwodników mają żal
Przeczytałem niedawno, że najlepsze, co ojciec może zrobić dla szczęścia swojego dziecka, to kochać jego matkę. Szkoda, że mój ojciec tak tego nie widział... – mówi Dominik, informatyk z Wrocławia. (…)
Katarzyna Woynarowska, str. 22-213

Rodzina jest szkołą miłości
O przygotowaniu do małżeństwa, o kryzysach i o tym, jak w trudnych sytuacjach rozmawiać z dziećmi z bp. prof. Antonim Długoszem rozmawia ks. Marek Łuczak. (…)
Str. 24-25

W Rodzinie Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień z zasady radosny, choć pełen zadumy; uroczysty, choć często przeżywany w ciszy rozpalonych świec, rozgrzewających kamienie przytłaczające groby tych, którzy pomarli. W praktyce jest więc raczej smutny. (…)
Ks. Jarosław Krzewicki, 28-30

Siedziba na miarę talentów
Jeden z najwybitniejszych polskich zespołów symfonicznych – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach wreszcie, po blisko osiemdziesięciu latach, doczekała się własnej siedziby – siedziby godnej swoich talentów – pod adresem: plac Wojciecha Kilara 1. Ten zmarły w ubiegłym roku wybitny kompozytor związany był z Orkiestra od lat. (…)
Mateusz Wyrwich, str. 42-43

Miłość i czyste sumienie...
Z Dominiką Figurską – o dzieciach, rodzinie i o tym, co jest w życiu naprawdę ważne – rozmawiają Aleksandra Nitkiewicz i Anna Przewoźnik. (…)
Str. 44-45

Dokument Brauna
Najnowszy film dokumentalny Grzegorza Brauna, zatytułowany „Nie o Mary Wagner”, mówi o aborcji w kontekście historii skromnej kanadyjskiej obrończyni życia. Jego premiera miała miejsce 3 października br. w warszawskim kinie Luna i zgromadziła tłumy widzów. (…)
Małgorzata Stegenka, str. 49
 

 


Przewodnik Katolicki
nr 43 na 26 października 2014 r.

Nowy portal o św. Janie Pawle II
Interaktywny portal o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie św. Jana Pawła II ruszył 16 października, dokładnie w 36. Rocznice wyboru kard. Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Na portalu www.santojp2.pl znajdują się opisy i fotografie miejsc pamięci o Karolu Wojtyle oraz szczegółowa baza informacji o poświeconym mu sanktuarium (…)
Str. 7

Wyrok za prawdę
Publiczne przeprosiny i uiszczenie kosztów sadowych nakazał Sąd Okręgowy w Rzeszowie dwom działaczom pro-life, Jackowi Kotuli i Przemysławowi Syczowi z Fundacji „Pro-Prawo do Życia”, którzy organizowali pikiety antyaborcyjne przed rzeszowskim szpitalem „Pro-Familia”, informując, że zabija się tam chore nienarodzone dzieci. (…)
Str. 11

Synod zmierza do rodzinnego nawrócenia
Znam różne małżeństwa i rodziny. Niektóre biegną, inne kuleją. Są też takie, które opadły z sił. Jeśli jednak czegokolwiek mnie nauczyły, to właśnie tego, że potrzebują zarówno obecności, jak i słowa prawdy. Wszystkie mówią wprost, że ten, kto moralizuje, i ten, kto łudzi drogą na skróty, nie traktuje ich poważnie. Z trudem udawało mi się dotrzymać kroku obradom Synodu Biskupów, który przez ostatnie dwa tygodnie pochylał się nad tematem rodziny. Każdy nowy dzień przynosił sensacyjne informacje. Mówiono o zaciętej wymianie poglądów w auli synodalnej. Na żółtym pasku wiadomości z ostatniej chwili pisano o Kościele, który wreszcie, po dwóch tysiącach lat, nabiera ludzkiej twarzy. W wypowiedziach ekspertów pojawiały się coraz łatwiejsze pomysły na uszczęśliwienie wszystkich. Na konferencjach prasowych słowa takie jak miłość, pocieszenie, miłosierdzie, tolerancja, otwarcie czy przyjęcie odmieniano na wszelkie możliwe i niemożliwe sposoby.(…)
Ks. Przemysław Kwiatkowski, str. 14-19

Złe prawo to żadne alibi
Rozmowa z prof. Wojciechem Łączkowskim, prawnikiem, konstytucjonalistą. Panie Profesorze, czy jest możliwy „światopoglądowy pakt o neutralności” między państwem a Kościołem? – Nie sądzę. Istnieje oczywiście pewna zasada konstytucyjna, obowiązująca w Polsce i w niemal wszystkich pań-stwach demokratycznych na świecie, zakładająca, że państwo w sprawach światopoglądowych i religijnych jest bezstronne. Ta zasada brzmi bardzo zachęcająco i szlachetnie, tylko że moim zdaniem jest ona pusta i niemożliwa do zastosowania. (…)
Łukasz Kaźmierczak, str. 28-29

 Źródło. Tygodnik Rodzin katolickich
nr 43 na 26 października 2014 r.


Bądźmy czujni, Jezus powróci!
Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 15 października br.
Str. 3

Oświadczenie Rady KEP ds. Rodziny ws. Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO)
(…) Analiza konwencji wskazuje, że przy jej pomocy usiłuje się stworzyć nowy ład społeczny, w którym rodzina i tradycja będą zmarginalizowane, a państwo otrzyma instrumenty głębokiej kontroli nad nimi. Nieład ten sprzeczny jest z autonomią rodzin oraz ogranicza wolność obywateli. (…)
Str. 13

Młodzieży polska patrz na ten krzyż
Jesienią 1914 roku II Brygada Legionów Polskich zwana Karpacką albo Żelazną pod dowództwem kpt. Józefa Hallera otrzymała zadanie przekroczenia Karpat i oczyszczenia z nieprzyjaciela doliny Bystrzycy już w Galicji. (…)
J. Polonus, str. 22

Śp. Janusz Kurtyka uhonorowany
W podkrakowskiej wsi Morawica na Górze Przemienienia odsłonięte zostało pierwsze w Polsce popiersie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Janusza Kurtyki. (…)
Str. 25

Protest przeciwko karze KRRiT nałożonej na TV Trwam
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” uważa nałożenie przez KRRiT kary 50.000 zł na Fundacje Lux Veri-tatis za sprzeczne ze sprawiedliwością i głęboko niesłuszne. (…)
Str. 26

Wyrzut sumienia katolickiego Gdańska
17-letnia Maria Kołakowska z Gdańska została skazana na 40 godzin prac społecznych za sprzeciw wobec pseudospektaklu „Golgota Picnic”. (…)
Str. 26


Wybrał Stanisław Waluś
 

 

Strona naszej parafii używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information