Porządek nabożeństw

 • Msze święte w niedziele i święta +

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00
 • Msze święte w dni powszednie +

  7:00, 8:00, 18:00
 • Msze święte dla młodzieży +

  piątki 19:45
 • Nabożeństwa do Matki Boskiej Kochawińskiej +

  środy 17:30
 • 1

Godziny pracy

 • Kancelaria Parafialna +

  poniedziałki i czwartki 9:00-10:00, 17:00-19:00 soboty 9:00-10:00

 • Punkt pomocy Caritas +

  Środy 16:00-17:00

 • Poradnia rodzinna +

  wtorki 18:00-19:00

 • Biblioteka parafialna +

  środy 17:00-17:30

 • Źródło +

  Poniedziałek 10:00 - 13:00
  Czwartek 19:00 - 21:00
  tel. 797 907 685
  więcej...
 • 1

Kontakt

 • Parafia Matki Boskiej Kochawińskiej +

  ul. Kopernika 63a
  44-117 Gliwice 
  tel.: (+48) (32) 279-27-02

  n@pisz do nas ...

 • Wsparcie +

  Nasze konto:
  98 1020 2401 0000 0202 0182 2493
  BANK PKO BP S.A. I/O GLIWICE

 • 1

Przegląd prasy katolickiej - 29.06.2014 r.

Gość Niedzielny nr 26 na 29 czerwca 2014 r.

Nagroda Ratzingera dla ks. prof. Chrostowskiego
Wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski i religioznawca prof. Anne-Marie Pelletier z Francji zostali laureatami tegorocznej Nagrody Ratzingera, zwanej potocznie „Noblem z teologii”. Laureatów nagrody w wysokości 50 tys. euro typuje założona w 2010 roku Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera - papieża Benedykta XVI. Według przewodniczącego komitetu naukowego nagrody, kard. Camillo Ruiniego, ma ona mieć znaczenie naukowego Nobla. (…) Do głównych obszarów badawczych ks. prof. Chrostowskiego należą: pionierska teza o istnieniu prężnej i owocnej diaspory Izraelitów w Asyrii (VIII-VI w. przed Chr.); natura i natchnienie Septuaginty jako Biblii Greckiej; piśmiennictwo targumiczne jako Biblia Aramejska; rozejście się dróg Synagogi i Kościoła oraz problematyka dialogu chrześcijańsko-judaistycznego (…) mj, str. 4-5

Podwórkowe Koła Różańcowe na Jasnej Górze
Do Częstochowy pielgrzymowały dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych. W modlitwie na Jasnej Górze uczestniczyło ich ok. 10 tysięcy . Jak podkreślił bp Antoni Długosz, główną intencją modlitwy była prośba za polskie rodziny, by „były Kościołem Pana Jezusa” a także o pokój na świecie i dostrzeżenie obecności dzieci. Dziękowano też za kanonizację Jana Pawła II. (…) Działające od 1997 r. przy Radiu Maryja kółka różańcowe gromadzą dzieci, które zobowiązują się codziennie odmawiać jedną dziesiątkę Różańca. Istnieją w 33 krajach świata. (…) wp, str. 6

Prokuratura bada prof. Chazana
Prof. Bogdan Chazan już kilka razy w przeszłości był obiektem nagonki środowisk lewicowych. Prokuratura sprawdza, czy prof. Bogdan Chazan naraził na „niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” pacjentkę, której odmówił aborcji. Śledztwo prokuratury to wynik nacisków aborcyjnego lobby. Tymczasem dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny powinien być wyróżniony za próbę ratowania nienarodzonego dziecka. (…) Bogumił Łoziński, str. 7

Państwo wie lepiej
Skończył się rok szkolny, który upłynął pod znakiem powrotu do przeszłości. Państwo znów chce odebrać rodzicom prawo do decydowania o wychowaniu własnych dzieci. Zaczęło się od trzęsienia ziemi, jakim było odrzucenie jesienią przez Sejm projektu referendum edukacyjnego. Zignorowano głos ponad miliona obywateli, którzy uważają, że źle się dzieje w polskiej szkole.  Piotr Legutko, str. 8

Obrona przez atak
(…) Gazeta Wyborcza ma za sobą 25 lat niestrudzonej obrony Kościoła przez atak. Służyły jej m.in. promocja apostazji, wojna z religią w szkołach, walka o in vitro, ciepły klimat wokół aborcji i eutanazji, sympatia dla homoseksualizmu  Piotr Legutko, str. 44-46 

 

Niedziela nr 26 na 29 czerwca 2014 r.

Matko Dobrej Rady, umiłowana Królowo Polski!
Przychodzimy dzisiaj do Twojego jasnogórskiego tronu, Maryjo, w tym Apelu Jasnogórskim. Przychodzi do Ciebie Polska zmartwiona, bo ujawnione zostały nagrania z podsłuchu polityków, obrazujące, co sądzą oni o Polsce i ważnych dla nas wszystkich sprawach. (…) Polsko, co się z Tobą stało? Polsko Jana Pawła II, Polsko kard. Wyszyńskiego, Polsko wielkich Polaków! Polsko, Ojczyzno nasza umiłowana, co się z Tobą stało, że także do polskiego parlamentu weszli ludzie, którzy wygrażają krzyżowi, Kościołowi i wzbudzają ataki na samego Pana Boga? Co się z Tobą stało, że w Poznaniu z pomocą finansową państwa przygotowywany jest spektakl, który jest wyszydzeniem męki Jezusa Chrystusa? (...) Jak to dobrze, że odezwali się polscy lekarze i przynieśli tu Deklarację Wiary. Ale dlaczego zostali tak brutalnie zaatakowani, dlaczego chce się zniszczyć ten gest ludzkiego sumienia? Musimy więc dzisiaj zapytać: jakie są dla nas drogi wyjścia? Na pewno polscy biskupi nam je pokazują i musimy ich bardzo słuchać, musimy się także wpatrywać w to wszystko, co nam przynoszą katolickie media. Bracia i Siostry obecni tutaj, na Jasnej Górze, i wszyscy, którzy uczestniczycie w tym Apelu w swoich domach dzięki Telewizji Trwam. Widzicie, że potrzebna jest nowa polska solidarność, chrześcijańska, solidarność Ewangelii. Taka, której źródłem, siłą i punktem centralnym jest Jezus Chrystus. I tę solidarność katolicką musimy budować. Kapłani! My musimy się odezwać i stanąć przy Chrystusie, jak w dniu naszych święceń kapłańskich. (…) Gdzie są polskie huty i stocznie, kopalnie, cukrownie, cementownie? O to wszystko trzeba walczyć, bo to jest nasz chleb, to jest przyszłość dla Polaków, dla młodego pokolenia, dla polskiej rodziny! I o to również woła Kościół, o to woła prasa katolicka. W prasie masońskiej, manipulowanej przez zagraniczne ośrodki, nie ma miłości naszej Ojczyzny. I z tego prawdziwi Polacy muszą sobie zdawać sprawę. (…) Święty Janie Pawle II, nasz umiłowany Ojcze Święty, módl się za Ojczyznę, którą tak bardzo umiłowałeś! Ks. Ireneusz Skubiś, str. 3 i 10

Papież Franciszek do Polaków
Witam polskich pielgrzymów. Drodzy przyjaciele, przybyliście do Rzymu w pielgrzymce wiary do apostolskich korzeni Kościoła. Kościół – lud pobłogosławiony miłością Boga – jest wezwany, aby nieść to błogosławieństwo wszystkim narodom. Idźcie więc i nieście je waszym rodzinom i wszystkim bliskim i dalekim ludziom, którzy oczekują waszego świadectwa. Bądźcie znakiem miłości Boga wobec wszystkich Jego dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Audiencja generalna, 18 czerwca 2014 r. str. 4

Dziś potrzeba ludzi sumienia
O sytuacji Kościoła w Polsce i najbardziej palących problemach trapiących nasze społeczeństwo z abp. Wacławem Depo rozmawia ks. Ireneusz Skubiś.  str. 16-17

Moherowe berety czy polityczna poprawność?
O pozytywnym wpływie religii na moralność oraz o roli religii w życiu publicznym z prof. Wojciechem Świątkiewiczem, socjologiem z Uniwersytetu Śląskiego, rozmawia ks. Marek Łuczak. KS. MAREK ŁUCZAK: – Czy istnieje neutralność światopoglądowa? PROF. WOJCIECH ŚWIĄTKIEWICZ: – Tezy o rzekomej aksjologicznej „neutralności światopoglądu” zwykle są budowane z ukrytym lub jawnym założeniem dyskryminacji lub wykluczenia religijnie inspirowanej wizji świata i postaw społecznych. „Światopogląd neutralny” w tym znaczeniu jest przede wszystkim niereligijny albo antyreligijny. Tak zwaną neutralność światopoglądową określa się też przewrotnie „światopoglądem naukowym”, którego przykładem jest wizja świata zbudowana na marksistowsko-leninowskiej filozofii. (…) Czy polityk może manifestować swoje przekonania religijne w instytucji państwowej? – Polityka, jak każdego obywatela, wiążą prawa wolnościowe, także w zakresie swobód religijnych, i ma on prawo postępować według swoich przekonań, zgodnie z prawem i wyznawanym religijnym światopoglądem.  str. 20

Moje miejsce w Kościele
Podczas ostatniego przed wakacjami spotkania z cyklu „Dialogi w katedrze” abp Marek Jędraszewski mówił: – Nasza konstytucja mówi o wolności sumienia i religii i każdy ma prawo postępować w zgodzie z własnym sumieniem, dlatego ci, którzy oskarżają prof. Bogdana Chazana, chcą łamać konstytucję, i to oni powinni być oskarżeni o łamanie prawa. Współczesna nauka mówi bowiem, że człowiek powstaje od momentu poczęcia. I to nie jest kwestia wiary, ale najbardziej podstawowej uczciwości, gdy chodzi o wiedzę genetyczną i biologiczną – stwierdził Metropolita łódzki. Ksiądz Arcybiskup odniósł się też do pytania studentki medycyny, która wraz z innymi słuchaczami uczelni medycznej podpisała Deklarację Wiary, o podział wśród lekarzy i rozgraniczenie medycyny na „katolicką” i „niekatolicką”. – Trzeba rozważyć, co jest ważniejsze: sumienie, czyli głos Boga w nas, czy prawa stanowione przez człowieka – pytał retorycznie. Podał także dwa przykłady obrazujące ten oczywisty wybór. Jeden – to hitlerowski dokument mówiący o zagładzie narodu polskiego przez zabijanie dzieci poczętych, aborcję, która w tym czasie w prawie niemieckim była karana śmiercią. Drugi przykład dotyczył likwidacji getta łódzkiego – tu, w Łodzi, ocalono najwięcej Żydów, bo znaleźli się Polacy, którzy mieli odwagę powiedzieć: to prawo jest zbrodnicze, i kierowali się sumieniem. (…) Anna Skopińska, str. 21

Państwo jak kupa kamieni 
Tygodnik „Wprost” upublicznił podsłuchane rozmowy m.in. szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką o możliwości wsparcia przez Narodowy Bank Polski budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, aby nie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Marek Belka w zamian za „dodrukowanie pieniędzy” postawił jako warunek dymisję ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz korzystną dla siebie nowelizację ustawy o banku centralnym. (…) Podobnie też Kongres Mediów Niezależnych wydał oświadczenie, uznając, że „obecne władze III RP od dawna zagrażają wolności słowa i mediów. Jest na to wiele drastycznych przykładów w ostatnich latach. (…) Arogancja obecnych władz wobec mediów oraz obywateli przybrała niebezpieczne dla demokracji rozmiary. Zagraża to porządkowi prawnemu Polski i jej Konstytucji”.  Czesław Ryszka, str. 36

Gdy twoje dziecko bierze narkotyki
W tej wojnie nie bierze się jeńców. Nie wolno powtarzać sobie: mojej rodzinie to się nie przytrafi.  Katarzyna Woynarowska, str. 48-49 

 

Przewodnik Katolicki nr 26  na 29 czerwca 2014 r.

Biskupi na Boże Ciało
Ulicami polskich miast 19 czerwca tradycyjnie przeszły uroczyste procesje eucharystyczne. (…) W homiliach biskupi wyrazili poparcie dla lekarzy, którzy podpisali „Deklarację wiary” i chcą korzystać z klauzuli sumienia w kwestii m.in. odmowy przeprowadzania aborcji. Kard. Stanisław Dziwisz deklarację nazwał wyrazem zaangażowania się lekarzy w obronę życia oraz wdzięczności świętemu papieżowi „za jego nauczanie i za formację duchową, jaką dzięki niemu otrzymali”. (…) Kard. Nycz podkreślił, że misją Kościoła jest przypominanie o niepodlegających negocjacjom czy głosowaniom wartościach moralnych, które nie są wymysłem hierarchów, ale są ogólnoludzkie i stoją u podstaw prawa naturalnego. (…) Abp Wiktor Skworc upomniał się o poszanowanie konstytucyjnego prawa wolności sumienia i religii. (…) O modlitwę i wsparcie dla prof. Bogdana Chazana zaapelował abp Leszek Sławoj Głódź. (…) Słowa wyraźnego protestu przeciwko zamierzeniom organizatorów Malta Festiwal Poznań, który w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zaplanowali wystawienie spektaklu Golgota Picnic wyraził abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Episkopatu Polski. (…) str. 4

Nagroda za szerzenie kultu św. Jana Pawła II
18 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia 67. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Tegorocznymi laureatami zostali: abp Józef Michalik, metropolita przemyski, Michał Lorenc, kompozytor, oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 1948 r. przez środowisko Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.  Łukasz Krzysztofka, str. 7

Skuteczny protest
„Golgota odwołana!”. Te dwa słowa z wykrzyknikiem przesyłane SMS-em w piątek wieczór były najważniejszą informacją w tej sprawie.  Jolanta Hadasz, str. 13

W imię wolności z Bogiem w sercach
Poznańscy robotnicy, którzy rankiem 28 czerwca 1956 r. wyszli w proteście na ulice, nie upominali się tylko o wolność i chleb. „My chcemy Boga” – krzyczeli równie głośno, jak w sprawie zniesienia wyzysku. A na przemian z hymnem narodowym w 100-tysiecznym zgromadzeniu rozbrzmiewała Rota i pieśni religijne.  Mirosław Sobiech, str. 20-22

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus
27 kwietnia br. mocno biło nam serce, kiedy w godzinach przedpołudniowych papież Franciszek ogłosił całemu światu, że naszego rodaka – Jana Pawła II możemy nazywać „świętym”, czyli dojrzałym, odpowiedzialnym człowiekiem.  Bp Antoni Długosz, str. 37 

 

Źródło. Tygodnik Rodzin katolickich nr 26 na 29 czerwca 2014 r.

Nie pozwólmy na przyjęcie szkodliwej konwencji Rady Europy!
W związku z decyzją Rządu RP o skierowaniu do Parlamentu wniosku w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy „o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwracam się do Pań i Panów Posłów o odrzucenie tego wniosku i nieratyfikowanie Konwencji. (…) Złóż swój podpis: www.konwencjinie.pl str. 13

Dziennik Tomasza Domalewskiego
Władzę da się przepędzić, zamienić na lepszą, ale dwa miliony przepędzonych rodaków już raczej nie wróci. I za to ktoś powinien odpowiedzieć, bo to największa klęska.  Tomasz Domalewski, str. 14

Gender jak marksizm
Ks. prof. dr hab. Dariusz Oko, goszcząc w emitowanym w Telewizji Trwam i radiu Maryja programie Rozmowy niedokończone, podjął temat ideologii gender, która obecnie – szerząc się jak zaraza – staje się marksizmem XXI w. Tak jak marksizm dąży do zbudowania utopijnej wizji rzeczywistości i wyeliminowania wszelkimi sposobami tych, których uważa za swoich przeciwników. Ks. Profesor wyjaśniał, jak ta ideologia się rozprzestrzenia i jak należy się bronić przed jej zgubnym wpływem.  Paweł Pasionek, W Naszej Rodzinie, str. IV

Marsz dla Jezusa
Ulicami Warszawy przeszedł Ogólnopolski Marsz dla Jezusa. Inicjatorem i głównym organizatorem jest polski emigrant mieszkający w Calgary – Artur Pawłowski. (…) str. 24

 

Wybrał Stanisław Waluś

Strona naszej parafii używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information